Vastgoed

Kortrijkse studentenkamers krijgen sterren

In Vlaanderen moeten alle studentenkamers voldoen aan het Kamerdecreet. Met een nieuwe stedenbouwkundige verordening gaan wij in Kortrijk nog iets verder in de eisen naar kwaliteit (vb grotere kamers, hogere plafonds, gemeenschappelijke keuken etc). Dat slaat dan in de eerste plaats op nieuwbouw en op verbouwingen waar dat technisch mogelijk is.

De stad Kortrijk zal vanaf volgend academiejaar een kwaliteitslabel invoeren voor studentenhuisvesting. Elk studentenhuis moet een uitbatingsvergunning hebben. Daaraan wordt dan een label gevoegd met daarop 1, 2 of 3 sterren.

* = de kamers zijn conform de minimumnormen van het Kamerdecreet.
** = de kamers hebben nog supplementair comfort of kwaliteit (vb individueel sanitair).
*** = de kamers voldoen daarenboven aan de Kortrijkse stedenbouwkundige verordening.

De doelstelling is meer veiligheid en kwaliteit. En wie weet inspireert een kot om te blijven wonen in de stad. Kortrijk telt op vandaag 9800 studenten waarvan ± 2600 kotstudenten.
Info te krijgen aan de balie Wonen op het stadhuis.