Verbouwen

Kasteel Hof ter Linden spoedig in de steigers

Kasteel Hof ter Linden spoedig in de steigers
Hof ter Linden - Foto © Mark Daemen
Stichting Kempens Landschap en gemeente Edegem maken bekend dat de restauratiewerken aan kasteel Hof ter Linden in Edegem binnenkort van start gaan. Na een openbare procedure trad Stichting Kempens Landschap in gesprek met de gemeente Edegem om tot een beslissing te komen. De gunning zal eerstkomend bekendgemaakt worden. De werken starten wellicht in het voorjaar van 2024 en worden geraamd op zo’n 5.087.286,20 euro.

Sinds 2012 is Stichting Kempens Landschap samen met de gemeente Edegem eigenaar van het kasteeldomein Hof ter Linden. De geschiedenis ervan gaat terug tot in de 14e eeuw. Het neoclassicistische kasteel en de koetshuizen zoals we ze vandaag kennen werden in de 18e eeuw gebouwd als adellijk buitenverblijf, een zogenaamd ‘hof van plaisantie’. Een 260 meter lange dreef verbindt het kasteel met de kerk van Edegem en vormt tevens de ingang tot het kasteeldomein. Leuk detail: Napoleon himself zou ooit te gast zijn geweest op het kasteel.

Restauratieopdracht

“Na de aankoop in 2012 is er hard gewerkt om het domein verder te ontwikkelen”, aldus burgemeester Koen Metsu. “Dat heeft al geleid tot de restauratie van twee koetshuizen, wandel- en fietspaden en de openstelling van het park voor het brede publiek. Na de nodige vooronderzoeken werd in 2018 een restauratiedossier ingediend voor het kasteel zelf. Dat resulteerde in de goedkeuring van een restauratiepremie van 2,4 miljoen euro.”

Met de indiening van de omgevingsvergunning in januari 2023 en de publicatie van het aanbestedingsdossier door Stichting Kempens Landschap, is de restauratie van het kasteel officieel in gang gezet. Na een openbare procedure trad Stichting Kempens Landschap in gesprek met de gemeente Edegem om tot een beslissing te komen. Eerstkomend zal de gunning bekendgemaakt worden. De kosten voor restauratie van interieur en exterieur worden geraamd op 5.087.286,20 euro. De werken starten wellicht in het voorjaar van 2024.

Behoud van cultureel erfgoed

“Dankzij de inzet van alle betrokken partijen kunnen we dit prachtige historische kasteel behouden en toegankelijk maken voor toekomstige generaties. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking en de verdere realisatie van dit unieke erfgoedproject”, vertelt Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap.

Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap, concludeert: “De restauratie van kasteel Hof ter Linden is een belangrijke stap in het behoud van ons cultureel erfgoed. We zijn verheugd dat dit project, dat vele jaren van planning en samenwerking heeft gevergd, nu de concrete fase van restauratie ingaat.”

Ook interessant