Kansen voor meetbaar maken gezondheid gebouwen

  NL   16 maart 2015 Bron: USP Marketing Consultancy
Het meten en labelen van energieprestaties van gebouwen is inmiddels gemeengoed geworden binnen de bouw- en vastgoedsector. Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat is uitgevoerd in opdracht van Building Holland onder ruim 400 bouwprofessionals bestaande uit opdrachtgevers en opdrachtnemers, blijkt dat een dergelijke methode ook interessant is om de gezondheid van gebouwen in kaart te brengen. Aan de ene kant worden de regelgeving en de gestelde eisen steeds strenger, terwijl tevens blijkt dat het voor driekwart van de bouwprofessionals onduidelijk is wat precies wordt verstaan onder een gezond gebouw. Tijdens Building Holland 2015, dat plaatsvindt van 31 maart t/m 2 april in de RAI in Amsterdam, zal het gezondheidsthema een belangrijk onderdeel vormen van het programma en worden uiteenlopende sessies georganiseerd die dit thema nader belichten.

Aantrekkende regelgeving en strengere eisen onderkend door bouwprofessional

Iets minder dan de helft (46%) van de bouwprofessionals onderkent het feit dat de regels omtrent de ontwikkeling van gezonde gebouwen in de afgelopen jaren strenger zijn geworden. Slechts een kwart (24%) van de opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen vindt dat de regels niet zijn aangescherpt. Kijkend naar de Programma’s van Eisen vanuit de opdrachtgever, blijkt dat het eisenpakket door wederom iets minder dan de helft (47%) van de bouwprofessionals als strenger wordt ervaren.

Een gezond gebouw; wat is dat eigenlijk?

Gezondheid wordt een steeds belangrijkere factor bij de ontwikkeling van gebouwen. Des te interessanter is het om te zien dat driekwart van zowel de opdrachtnemende,- als opdrachtgevende partijen niet precies weet wat er wordt verstaan onder een gezond gebouw.

Kansen voor een niet verplicht gesteld gezondheidslabel

Het inzichtelijk maken van de mate waarin een gebouw als gezond kan worden getypeerd, door middel van een label, wordt door ongeveer de helft (51%) van de bouwprofessionals gezien als kans. Daarmee zal tevens meer duidelijkheid optreden ten aanzien van de definitie van een gezond gebouw. Een verplichtstelling vanuit de overheid wordt door een iets kleiner deel, maar nog altijd 44% gezien als een geschikte manier om de gezondheid van een gebouw inzichtelijk te maken.

grafiek Kansen voor meetbaar maken gezondheid gebouwen

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo