Kamp C verwelkomt 11de bedrijf

  BE   19 februari 2015 Bron: Provincie Antwerpen
Kamp C, het centrum duurzaam bouwen en wonen in Westerlo, heeft een nieuw bedrijf in haar bedrijvencentrum De Basis. Studiebureau Cobbaut is een jong bedrijf dat zich profileert rond duurzaam bouwen. Hun keuze voor een vestiging in De Basis is niet toevallig. Door de aanwezigheid van verschillende bedrijven actief in duurzaam ondernemen en energie kunnen er kruisbestuivingen en gezamenlijke initiatieven ontstaan.

Steeds meer bouwbedrijven zien een meerwaarde in een samenwerking rond de niche van duurzaam bouwen en wonen. Daarom kiezen ze bewust voor een vestiging op Kamp C, het centrum voor duurzaam bouwen en wonen in Westerlo. “Op het domein van Kamp C investeren we bewust in bedrijven en ondernemers in de bouwsector. Vooral trekkers op het gebied van duurzaamheid in de bouw zijn hier op hun plaats. Met name de kruisbestuiving tussen de infozone en de bedrijvenzone stimuleert de keuze van ondernemers om zich hier te vestigen. Intussen groeit Kamp C verder uit als kenniscentrum voor deze nicheactiviteit.”, zegt Peter Bellens, gedeputeerde bij de provincie Antwerpen

Studiebureau Cobbaut

Als ingenieursbureau heeft Cobbaut de expertise in huis om een EPB te berekenen, stabiliteitsstudies op te maken en de veiligheidscoördinatie te verzorgen voor zowel traditionele bouwmethodes als voor houtbouw. Op die manier krijgen klanten 1 aanspreekpunt voor een totaaladvies voor verschillende domeinen.

Werken rond duurzaamheid wordt hoog in het vaandel gedragen. Zo worden de klanten van Cobbaut niet enkel bijgestaan in het voldoen aan wettelijke eisen, maar worden zij ook geholpen met plannen rond o.a. niet traditionele bouwmethodes, ambitieuze E-peilen enz.. Het studiebureau heeft ook aandacht voor duurzame elementen op vlak van uitvoering en techniek in de bouwwereld. Zo wil het zich nog meer verdiepen in bouwmethodes zoals houtbouw en energiestudies met hernieuwbare energie.

Er wordt gewerkt volgens de principes van de 3 P’s; Profit, Planet en People. De winst wordt geherinvesteerd in het bedrijf om zo voor werkgelegenheid te zorgen (profit). Er wordt zoveel mogelijk paperless gewerkt en de CO2-uitstoot van het wagenpark wordt beperken (planet). Het welbevinden van het personeel staat centraal. Zo kunnen de werknemers deels opteren voor thuiswerk (people).

Basis

Het provinciaal domein Kamp C heeft een bedrijvenzone van een viertal hectare ter beschikking. Dat geeft voornamelijk innovatieve (bouw)bedrijven de kans vanuit het bedrijvencentrum De Basis als incubator door te groeien naar een eigen gebouw op de bedrijvenzone van Kamp C. Het bedrijventerrein telt intussen 11 bedrijven in het bedrijvencentrum en 2 vestigingen op de bedrijvenzone van Kamp C. De Basis is het eerste laagenergie bedrijvencentrum in Vlaanderen.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo