Verwarming & Sanitair

Installateurs vragen nieuwe CO informatiecampagne

Installateurs van verwarmingsinstallaties merken meer en meer dat mensen het verplicht onderhoud van hun verwarmingsinstallatie uitstellen. Vermoedelijk is dit uitstelgedrag toe te schrijven aan de economische crisis waardoor consumenten meer op hun centen letten. Een jaarlijks onderhoud van stookolie, kolen- of houtkachels is nochtans verplicht net als een tweejaarlijks onderhoud voor gasinstallaties.

Vandaag en de voorbije dagen is in het weerbericht uitgebreid gewaarschuwd voor de kans op CO-vergiftiging. Vooral het rustige, windstille weer tussen november en april verhoogt de kans op CO-intoxicatie. Koolstofmonoxide is een kleurloos en reukloos gas waardoor jaarlijks heel wat gewonden en zelfs doden te betreuren vallen. Dus is het heel erg belangrijk om een onderhoudsbeurt niet uit te stellen van je verwarmingsinstallatie, warmwaterinstallatie en schouw. Want een goed onderhouden en correct geplaatste installatie en goed trekkende schouw verminderen aanzienlijk de kans op koolstofmonoxide vergiftiging.

Het is een wettelijke verplichting om voor verwarmingsinstallaties op gas om de twee jaar een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een onderhoudstechnicus. Wie op stookolie, kolen, of hout verwarmt, is wettelijk verplicht elk jaar een onderhoudsbeurt in te lassen. De installateur zal tijdens het onderhoud ook controleren of er voldoende luchttoevoer is. Dit is een belangrijk middel in de preventie van CO-vergiftiging. Het heeft bovendien ook een positief effect op het energieverbruik en op het leefmilieu. “Maar navraag bij installateurs en onderhoudstechnici van verwarmingsinstallaties leert ons dat klanten vaak niet op de hoogte zijn van de wettelijke verplichting. Bovendien stellen heel wat klanten het onderhoud uit”, zegt Dirk Van de Wynckel, secretaris van Bouwunie Technieken. Installateurs nemen jaarlijks of tweejaarlijks contact op met hun klanten om hen te herinneren aan het verplichte onderhoud en een afspraak te maken maar krijgen erg vaak te horen dat klanten het onderhoud willen uitstellen. En nieuwe klanten melden zich amper aan.”
Nochtans geeft een correct geplaatste en goed onderhouden installatie een hoger rendement. Dit betekent een daling van het verbruik en dus ook de energiefactuur. Klanten denken dat ze geld uitsparen door het onderhoud niet te laten doen, maar dit klopt niet omdat het onderhoud ervoor zorgt dat de installatie beter werkt en ook langer meegaat.

CO-intoxicatie kan ontstaan als volgende elementen aanwezig zijn: een bron van koolstofmonoxide, een slecht geventileerde ruimte en rustig weer. Koolstofmonoxide ontstaat bij een slechte afvoer van verbrandingsgassen en een gebrek aan goede verluchting. Het is een reukloos en kleurloos gas dat via de longen zeer snel wordt opgenomen in het bloed. In de winter belanden hierdoor heel wat mensen in het ziekenhuis. Aangezien het reukloos is, is het moeilijk te detecteren. Als je merkt dat de vlam van de gaskachel, boiler of geiser geel-oranje is, moet er onmiddellijk ingegrepen worden. Ook de aanwezigheid van overvloedige condensatiedampen is een indicatie. “Het is trouwens aangeraden dat verwarmingstoestellen en waterverwarmers steeds aangesloten worden door erkende installateurs, benadrukt Dirk Van De Wynckel nog. Een goede aansluiting is een cruciaal element in de strijd tegen CO-vergiftiging.” Verder betreurt Bouwunie dat individuele stooktoestellen bijvoorbeeld op mazout of kolen, gaskachels en gasgeisers niet onder deze verplichting vallen. Nochtans is de kans op CO-vergiftiging bij deze toestellen bijzonder groot. Bouwunie blijft bij de overheid pleiten om een verplichting op te leggen voor het onderhoud van alle verwarmingstoestellen, klein, groot, individueel of centraal.

Wie werken laat uitvoeren om de risico’s op CO-intoxicatie in zijn of haar woning te verhelpen, kan de Vlaamse verbeteringspremie aanvragen via www.wonenvlaanderen.be. Deze premie bedraagt, als aan de voorwaarden voldaan is – 250 euro voor de plaatsing van maximaal 3 waterverwarmingstoestellen met gesloten verbrandingsruimte of het vervangen van een bestaande centrale verwarmingsketel door een hoogrendements verwarmingsketel met het label HR+, HR Top, Optimaz of Optimaz Elite. Er is ook een premie van 500 euro voor het (ver)bouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal en 1.000 euro voor de installatie van of omschakeling naar centrale verwarming. Heel wat lokale besturen bieden een aanvullende verbeteringspremie aan. (meer info via: www.premiezoeker.be)

Wie een onderhoudsbeurt wil vastleggen, kan een installateur vinden via www.vinduwaannemer.be.