Verwarming & Sanitair

Innovatief warmtesysteem voor wijk Hortus op Floriadeterrein opgeleverd

Innovatief warmtesysteem voor wijk Hortus op Floriadeterrein opgeleverd
Op het terrein van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade is het duurzame warmte-en-koudeopslagsysteem in de vorm van een Smart Thermal Grid opgeleverd. Ontwikkelcombinatie Amvest-Dura Vermeer (OCAD) en Eteck, exploitant van duurzame warmte hebben de afgelopen maanden gewerkt aan de realisatie van dit Smart Thermal Grid (STG). Vanwege het bijzondere, innovatieve karakter van het STG is de oplevering op feestelijke wijze gevierd.

Bart Blaauwendraad, projectmanager bij Eteck zegt: “Het mooie aan dit project is het warmtenetwerk nu al klaarligt voor toekomstige uitbreiding van aansluitingen. Er is voldoende leveringscapaciteit gerealiseerd binnen de STG om daar later geen beperkingen in te hebben’’

Pascal Fransman, projectontwikkelaar bij Dura Vermeer: “Het realiseren van een duurzame energieopwekkingsinstallatie is de basis voor deze duurzame en gezonde stadswijk. We hebben dit samen met alle betrokken partijen in zo’n kort tijdsbestek invulling gegeven, wat maakt dat dit met recht een mooie mijlpaal is. Daar zijn we vanuit Dura Vermeer en Amvest in samenwerking met Eteck trots op.”

Het Smart Thermal Grid

Via het STG kunnen appartementencomplexen en commerciële voorzieningen onderling warmte en koude uitwisselen en, wanneer nodig, opslaan in de bodem of te gebruiken wanneer daar vraag naar is. Er wordt tevens gebruik gemaakt van het oppervlaktewater van het Weerwater door middel van aquathermie. Hiermee wordt het mogelijk om op wijkniveau te zorgen voor efficiënte koeling, verwarming en warm tapwater voor de gebouwen. Het STG is hiermee een innovatief en duurzaam systeem dat de uitstoot van broeikasgassen beperkt.

Samenwerking

Het duurzame grid (STG) is uitgedacht door Dura Vermeer, Amvest en Eteck in samenwerking met adviesbureaus Buro Loo, Witteveen+Bos en Roodenburg Installaties. Partijen zijn juridisch ondersteund door Cees Advocaten. Peter Krop, directeur Dura Vermeer, namens de ontwikkelcombinatie OCAD: “Amvest en Dura Vermeer zijn er trots op dat dit innovatieve systeem gerealiseerd kan worden en straks de nieuwe woonwijk Hortus Almere van duurzame energie zal voorzien.”

Duurzame woonwijk Hortus

Het STG zal vooralsnog circa 30.000 m² commercieel vastgoed en circa 250 appartementen van duurzame warmte, koude en warm tapwater gaan voorzien. Een deel van de nieuwe woonwijk Hortus, welke straks op de plek van de Floriade Expo 2022 komt, wordt hiermee bediend. Eteck, leverancier van duurzame warmte en koude, neemt de exploitatie van het STG op zich voor de komende 35 jaar.

Innovatief warmtesysteem voor wijk Hortus op Floriadeterrein opgeleverd
Rard Rijcken, Directeur ontwikkeling & organisatie bij Eteck en Peter Klevering, Directeur Dura Vermeer Vastgoed.