Algemeen

In 2022 naar omgevingsdenken op maat van elk huishouden

In 2022 naar omgevingsdenken op maat van elk huishouden
Wat brengt 2022 voor het Beleidsplan ruimte Vlaanderen? Zal een breed omgevingsdenken de hoofdtoon gaan vormen, dat alle (maatschappelijke) uitdagingen weerspiegelt op maat van elk huishouden? De Vlaamse Confederatie Bouw zet alvast in op zo'n holistische aanpak dat niet alleen de gunstige, ruimtelijke trends erkent en versterkt.

Maar de VCB heeft ook de ambitie om de leefomgeving van alle huishoudens te verbeteren. En dat samen met hen en ongeacht hun woonplaats. Ruimtelijke, demografische en economische ontwikkelingen maken een tabula rasa immers onmogelijk. Net daarom staan klimaatadaptieve ingrepen en de kwaliteitsvolle inrichting van de bestaande ruimte centraal in de bouwshift. Die ingrepen zijn broodnodig en vergen ook heel wat investeringen van overheidswege.

Lees de blog

Build for Life