Duurzaam Bouwen

Houtbouw en binnencomfort: twee goede vrienden

Houtbouw en binnencomfort: twee goede vrienden
Volgens Isoproc zijn houtbouw en binnencomfort nauw met elkaar verbonden, waarbij een houten gebouw vaak een beter binnencomfort biedt dan een bakstenen of betonnen constructie. Dit komt voornamelijk doordat houtskeletbouw uitstekend geschikt is voor isolatie en afdichting. Hierdoor kun je de isolatiewaarde van een houten gebouw, in tegenstelling tot een traditioneel massief gebouw, al controleren en aanpassen voordat het gebouw wordt afgewerkt. Hoe verhouden houtbouw en binnencomfort zich tot elkaar? Dat zegt de fabrikant en importeur van hoogwaardige isolatie- en afdichtingsmaterialen, bekend van iQ3-cellulose-isolatie, pro clima-luchtdichtingsmateriaal en Celit-onderdakplaten, in dit technische artikel.

Verschillende zaken bepalen het binnencomfort in een gebouw. De belangrijkste zijn: de luchtdichtheid, de faseverschuiving, de vochtigheidsgraad van de binnenlucht en de akoestiek.

Houtbouw en binnencomfort: twee goede vrienden
© ISOPROC | De iQ3-isolatie van ISOPROC, die wordt ingeblazen zoals hier op de foto, maakt het binnencomfort van een houten gebouw nog beter.

Luchtdichtheid

Dat eerste, de luchtdichtheid – die luchtcirculaties en dus tocht voorkomt en bepalend is voor de hoeveelheid warmte die uit een gebouw kan ontsnappen en voor het comfortgevoel dat bewoners ervaren, wordt in een gebouw van baksteen of beton gegarandeerd door de binnenbepleistering op de muren, een zogenaamde damprem in het dak en luchtdichte aansluitbanden. In een houten gebouw nemen enkel een damprem en luchtdichte aansluitingen die taak voor hun rekening, zowel in het dak als in de muren. Goed aangebracht, hoeft geen van de twee manieren van afwerking op het vlak van luchtdichtheid onder te doen voor de andere.

Zomerhitte tegengaan met faseverschuiving

Zomerse hitte vermijden in en gebouw kan enkel door het nemen van verschillende maatregelen. Niet enkel zonwering rond ramen en deuren is nodig, maar ook het vermijden van kieren en spleten door een goede luchtdichting. Daarnaast speelt ook het constructiemateriaal een rol. Omdat hout minder thermische massa bevat dan stenen materialen, warmt een gebouw met een houten constructie in de zomer sneller op. Dat betekent een minder gunstige faseverschuiving van slechts zo'n 3 tot 4 uur, wat een negatieve invloed heeft op het thermisch comfort in het gebouw. Het probleem van de faseverschuiving valt echter makkelijk op te lossen met isolatie. Zo heeft het isoleren van een houtskelet met cellulose een gunstig effect op de faseverschuiving, enerzijds omdat je met cellulose de hele isolatielaag kan vullen, wat kieren en spleten vookomt, en anderzijds omwille van de specifieke materiaaleigenschappen van cellulose.

Houtbouw en binnencomfort: twee goede vrienden© ISOPROC | De luchtdichtheid wordt in een gebouw van baksteen of beton gegarandeerd door de binnenbepleistering op de muren, een zogenaamde damprem in het dak en luchtdichte aansluitbanden. In een houten gebouw nemen enkel een damprem en luchtdichte aansluitingen die taak voor hun rekening, zowel in het dak als in de muren.

Vochtigheidsgraad

Ook de vochtigheidsgraad van de binnenlucht valt prima onder controle te houden in een houten gebouw. Op dat vlak is er weinig verschil met een massief gebouw. Uiteraard spelen ventilatie en luchtdichting daarin een belangrijke rol, net als een goede isolatie. Die laatste heeft best vochtbufferende eigenschappen, zoals de iQ3-isolatie. Dat voorkomt immers niet alleen te droge binnenlucht in de winter, maar draagt ook bij aan de gezondheid van de gebruikers van het gebouw omdat schimmels en bouwschade daardoor worden vermeden.

Lees het complete artikel op het Houtconnect platform.

Houtbouw en binnencomfort: twee goede vrienden
© ISOPROC | Een doorsnede van een wand geïsoleerd met iQ3.