Hoe staat het met de overkapping van de Antwerpse ring?

  BE   1 juni 2016 Bron: Logic-Immo
Hoe staat het met de overkapping van de Antwerpse ring?
Weinig dossiers brachten burgers zo sterk in beroering als het Oosterweeldossier en de overkapping van de Antwerpse ring. Eerst was er het controversiële BAM-tracé met de Lange Wapperbrug. Dan volgde een debat over alternatieve routes, zoals het Meccanotracé. De laatste twee jaren weet vooral Ringland, met zijn voorstel om de Antwerpse ring te overkappen, veel mensen te mobiliseren. Maar hoe staat het nu juist met die plannen?

Ringland

De Antwerpse ring is al decennialang een van ‘s lands grootste verkeersknooppunten. Of zeg maar knopen, want het verkeer zit er elke ochtend en avond behoorlijk goed vast. Vandaar de verschillende plannen om de ring te ontlasten, bijvoorbeeld met een extra brug of tunnel en de vervollediging van de ring in het noorden van de stad. Volgens de organisatie Ringland, die in 2014 het leven zag, kunnen de Vlaamse overheid en de stad Antwerpen maar beter beginnen met een overkapping van de Antwerpse ring, een gedurfd idee om de snelweg te verstoppen onder parken en andere groene, openbare ruimte. Dit voorstel zou de stad opnieuw leefbaar maken en de verkeersproblemen effectief verlichten.

Bam, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, uitte zich alvast positief over het plan-Ringland, en meende zelfs dat het te verzoenen viel met Oosterweel. Blijkbaar waren ook veel Antwerpenaars gewonnen voor de overkapping, want op het tweede Ringlandfestival in 2015 tekenden meer dan 20.000 inwoners present.

Wat is er sindsdien gebeurd?

De Vlaamse regering blijft ondertussen zich inzetten voor de realisatie van de Oosterweelverbinding, niet langer met een viaduct, maar met tunnels. Oosterweel zal Linkeroever verbinden met de haven net ten noorden van het Eilandje, en vervolgens aansluiten op de bestaande ring op de plek waar nu het viaduct van Merksem staat. De bouwwerken zouden in de zomer of het najaar van 2017 starten. Niet eerder dan 2024 zullen de eerste auto’s en vrachtwagens over het traject rijden.

De overheid houdt met de Oosterweelplannen naar eigen zeggen rekening met de “toekomstige overkapping van de ring”. De burgerbeweging Ringland blijft in de tussentijd actievoeren voor een de realisatie van haar plannen, want die zijn volgens haar perfect haalbaar.

Vlaanderen heeft wel al een overkappingsintendant aangesteld, professor Alexander D’Hooghe, die een brug probeert te slaan tussen de actiegroepen en de overheid. Op concrete beslissingen over het al dan niet volledig overkappen van de ring is het wellicht nog een tijdje wachten.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo