Verbouwen

Grootschalige renovatie van appartementsgebouwen noodzakelijk

Grootschalige renovatie van appartementsgebouwen noodzakelijk
Om tegen 2050 alle appartementen energiezuinig te renoveren tot de langetermijndoelstelling 2050 (= EPC-label A) moeten er jaarlijks gemiddeld 4.400 appartementsgebouwen worden gerenoveerd. De situatie van mede-eigendom, het onderscheid tussen privatieve en gemeenschappelijke delen, de gebouwgrootte en techniciteit vergen voor de renovatie van appartementen een heel andere aanpak dan die voor eengezinswoningen. De Vlaamse overheid voorziet sinds kort een ondersteuning tot 12.000 euro voor de opmaak van een renovatiemasterplan voor appartementsgebouwen vanaf 15 eenheden. Binnenkort wordt er ook nog extra coaching en begeleiding van de mede-eigenaars voorzien. De Vlaamse overheid voorziet hiervoor de volgende jaren een budget van 4 miljoen euro.

De renovatieverplichting

De renovatieverplichting bij aankoop van een appartement met EPC-label E of F naar minstens label D, werd begin dit jaar van kracht. En de komende decennia zal deze renovatieverplichting geleidelijk aan strenger worden. Het energetisch renoveren van een appartementsgebouw doe je niet alleen maar gebeurt het efficiëntst door alle eigenaars samen.

Wat is een renovatiemasterplan?

Vaak weten eigenaars van appartementen helemaal niet hoe ze de renovatie van een appartementsgebouw moeten aanpakken. Ook de Vereniging van mede-eigenaars (VME) en de syndicus beschikken hieromtrent vaak over onvoldoende kennis. Vanaf nu stelt de Vlaamse overheid 2 nieuwe instrumenten ter beschikking: financiële steun voor de opmaak van een renovatiemasterplan en extra coaching van de mede-eigenaars voorafgaand aan de renovatie.

Om de renovatie van appartementsgebouwen te faciliteren, steunt de Vlaamse overheid de mede-eigenaars bij het opstellen van een renovatiemasterplan. Een eerste noodzakelijke stap is het correct adviseren over de renovatie-opties om het appartementsgebouw zelf en de individuele appartementen te renoveren zodat ze voldoen aan de langetermijnrenovatiedoelstelling 2050 (EPC-label A). VME’s kunnen voor de opmaak van zo’n renovatiemasterplan tot eind 2025 beroep doen op een raamovereenkomst met geselecteerde studiebureaus.

Zo’n renovatiemasterplan bestaat uit 2 grote delen, namelijk een meerjarenonderhoudsplan gebaseerd op een conditiestaatmeting en een duurzaam renovatiescenario richting doelstelling 2050. Dat gaat zowel over de renovatie van de gevels, het dak, maar ook hoe er een duurzaam verwarmingssysteem kan worden geplaatst in het gebouw. Ook in appartementsgebouwen zal de komende decennia de transitie gebeuren naar warmtepompen of een lokaal warmtenet. Ook het opladen van elektrische voertuigen in appartementsgebouwen zal binnenkort in vele appartementsgebouwen een concrete vraag worden.

Dit renovatiemasterplan is vooral een technisch adviesdocument. Bij een grootschalige renovatie van een appartementsgebouw komt echter nog veel meer kijken. Belangrijk is om de mede-eigenaars grondig te informeren en te begeleiden over hoe zo’n renovatie in de praktijk kan worden aangepakt, welke financieringsmogelijkheden er zijn (bvb Mijn VerbouwLening voor VME’s), welke premies mogelijk zijn (Mijn VerbouwPremie, premie zonnepanelen, EPC-labelpremie) en welke mogelijkheden tot energiedelen er zijn.

‘Veel appartementsgebouwen zijn energetisch sterk verouderd en zijn toe aan een grondige renovatie. Heel wat eigenaars zullen de komende decennia voor aanzienlijke investeringskosten staan. Evident is dat allerminst, maar niets doen leidt onvermijdelijk tot hoge onderhouds- en herstellingskosten en waardedaling. Met de extra ondersteuning via de Vlaamse overheid en de extra coaching kunnen we het proces dat leidt tot toekomstbestendige renovatiebeslissingen versnellen en vereenvoudigen voor de eigenaars van appartementen.’ aldus Vlaams minister van energie, Zuhal Demir.


renovatieverplichting voor nieuwe eigenaars van appartementen
Figuur renovatieverplichting voor nieuwe eigenaars van appartementen

Ook interessant