Energie

Groene waterstoffabriek bereidt zich voor op bouwstart

Groene waterstoffabriek bereidt zich voor op bouwstart
De voorbereidingen voor de bouw van een van de eerste groene waterstoffabrieken zijn in volle gang, wat ons een stap dichter bij de doelstelling van koolstofneutraliteit in 2050 brengt. Energiebedrijf VoltH2 en het architecten- en ingenieursadviesbureau Sweco gaan hiervoor intensief samenwerken

De productie-installatie zal in Delfzijl, Nederland, worden gebouwd en is gepland om vanaf de tweede helft van 2027 circa 5000 ton groene waterstof per jaar te produceren. Het ontwerp van de fabriek is momenteel in ontwikkeling.

Met de contouren van haar klimaatstrategie nu vastgesteld, moet de Europese Unie zich richten op de effectieve uitvoering ervan. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus was de afgelopen maand mei wereldwijd de warmste meimaand ooit, wat de urgentie benadrukt.

Groene waterstof blijft essentieel voor het koolstofvrij maken van energie-intensieve sectoren zoals de chemische industrie. Het zal een belangrijke energiebron worden waar echt hoge temperaturen nodig zijn, zoals bij de productie van staal en cement.

"Sweco en VoltH2 kiezen er bewust voor om nu te handelen, met plannen voor meerdere installaties met een relatief kleine capaciteit, waardoor groene waterstof op korte termijn beschikbaar is voor onze industrie en havens. Dit in tegenstelling tot grote installaties van pakweg 100 MW of meer die pas later klaar zullen zijn. In Delfzijl voorzien we een waterstoffabriek van 60 MW in de tweede helft van 2027. Dat komt overeen met een productie van circa 5000 ton per jaar."

André Jurres, CEO VoltH2


The time is now

VoltH2 boekt snelle vooruitgang met de ontwikkeling van drie groene waterstoffabrieken, waarvan er twee vlakbij de Belgische grens (Vlissingen en Terneuzen) en één in Delfzijl komen, en nog eens drie in Duitsland (Wilhelmshaven, Essen en Gelsenkirchen). Na eerdere goedkeuringen, ontving het energiebedrijf de afgelopen zes maanden een bouw- en milieuvergunning en een aanzienlijke subsidie voor de fabriek in Delfzijl. Die kwamen er mede dankzij Belgische expertise.

Een gespecialiseerd waterstofteam met topexperts van Sweco neemt de komende maanden ook de basic engineering van de waterstofinstallatie voor zijn rekening. Deze samenwerking markeert een mijlpaal in de ontwikkeling van één van de eerste waterstofproductiefabrieken die in de Lage Landen operationeel zullen zijn.

"Wij kiezen er bij Sweco bewust voor om een pioniersrol op te nemen. Dat zijn we schatplichtig als toonaangevend architecten- en ingenieursbureau in Europa. Als we vooruitgang in de energietransitie willen boeken, dan moeten we snel schakelen. Door vanaf het investerings- en vergunningsdossier mee in een traject stappen, leveren we meteen ook een gedetailleerd voorontwerp af. Sinds de vergunning is toegekend, gaan we verder met de uitwerking van de basic engineering. Ook bij de bouw van de installatie blijven we beschikbaar om VoltH2 van technisch advies te voorzien."

Erwin Malcorps, Business Area President Sweco Belgium


De samenwerking tussen VoltH2 en Sweco gaat terug tot 2021. André Jurres legt uit hoe die tot stand kwam: "We hebben destijds gekozen voor een lokale partner die dicht bij ons staat en tegelijk internationale uitstraling heeft: Scandinavisch van origine, maar actief in de Benelux en Duitsland, niet toevallig de regio's waar ook VoltH2 zijn pijlen op richt. Met zijn grondige kennis van de lokale wetgeving is Sweco's waterstofteam goed geplaatst voor onze vergunningstrajecten. Bovendien kunnen ze met enkele relevante waterstofprojecten op hun track record én topexperten de nodige technische knowhow voorleggen."

De bouw van de groene waterstofinstallatie in Delfzijl vertegenwoordigt een concrete stap richting een duurzamere toekomst. Met een gedurfde visie en praktische actie bewijzen VoltH2 en Sweco dat de energietransitie niet alleen noodzakelijk maar ook haalbaar is. En wel vandaag.