Verbouwen

Groene renovatiegolf vraagt om creativiteit

Groene renovatiegolf vraagt om creativiteit
Vorig jaar werkte een groep van PXL-studenten een uitgebreid renovatiedossier uit voor een sociale woonwijk in Kortessem. Sociale huisvestingmaatschappij Cordium cvba was zo onder de indruk dat het dit jaar opnieuw een beroep doet op de PXL-studenten. Die werken momenteel aan een futureproof inspiratiedossier voor de renovatie van de Disselwijk in Sint-Lambrechts-Herk.

Verbluft

“Er komt een grote groene renovatiegolf op ons af”, zegt William Nelissen, afdelingshoofd Renovatie, Onderhoud en Bouwen bij Cordium cvba. “Die vraagt om heel wat creativiteit, want elke renovatie is weer anders. En die creatitiviteit - dat out-of-the-box-denken - hebben de studenten echt in zich: we zijn ronduit verbluft door de frisse, nieuwe voorstellen waarmee ze komen aandragen.”

Eén groot studiebureau

PXL-bachelorstudenten Bouw, Elektromechanica en Groenmanagement en PXL-graduaatstudenten Bouwkundig Tekenen werken samen aan één gigantisch multidisciplinair inspiratiedossier: de Disselwijk in Sint-Lambrechts-Herk, een sociale woonwijk van een 120-tal woningen.

PXL-coördinator Antonio Azzaretti: “Samen vormen de studenten eigenlijk één groot studiebureau en werken ze verschillende renovatiescenario’s uit. De kruisbestuiving tussen de opleidingen werkt en de studenten schakelen ook volop hun netwerk in. Zo voerde een professioneel bedrijf een heel aantal 3D-scans uit waarmee de studenten Bouwkundig Tekenen de plannen van de typewoningen in de sociale woonwijk konden updaten. Of gingen de studenten Groenmanagement te rade bij het expertisecentrum PXL Bouw en Industrie om een innovatief modulair bouwconcept in de vorm van een klavertjevier te verfijnen, zodat zo veel mogelijk mogelijk openbaar groen in de wijk bewaard blijft.”


Mét de bewoners

Ook belangrijk in het grote inspiratiedossier is de inbreng van de wijkbewoners zelf. Azzaretti: “De studenten hebben de wijkbewoners bevraagd via huis-aan-huisbezoeken, online enquêtes en een ‘Warme wijk’-actie met een kopje warme chocomelk. Ze peilden naar hoe de bewoners hun wijk in de toekomst willen zien evolueren, vooral wat betreft inplanting van openbaar groen en publieke voorzieningen. Het uiteindelijke doel in de Disselwijk is een groene, klimaatbestendige wijk die de wijkbewoners samenbrengt. Dan moet die stem van de bewoners uiteraard ook gehoord worden.”

Opschalen

Als het van Cordium cvba en PXL afhangt, stopt het niet met dit project. William Nelissen: “Dit soort projecten in samenwerking met het hoger onderwjis willen we in de toekomst duurzaam en structureel uitbouwen. Verfrissende, nieuwe ideeën van studenten uit verschillende disciplines zijn een absolute verrijking om de renovatieprojecten van de komende jaren vorm te geven.”

Antonio Azzaretti: “Aangezien de sociale huisvestingmaatschappijen in de toekomst nauwer zullen samenwerken en alsmaar grotere projecten zullen aannemen, is het ook de ambitie van PXL om dit soort multidisciplinaire projecten verder op te schalen.”

Ook interessant