Energie

Energieverbruik provinciehuis Antwerpen daalt spectaculair

Energieverbruik provinciehuis Antwerpen daalt spectaculair
Foto: © Provincie Antwerpen | XDGA | GlobalView
Het nieuwe Antwerpse provinciehuis toont dat energiezuinige investeringen lonen. Het energieverbruik in de nieuwbouw, waar de administratie in 2019 haar intrek nam, ligt maar liefst 74% lager dan in het oude provinciehuis. Het nieuwe provinciehuis verdient door deze knappe prestatie het passiefhuiscertificaat en een energiecertificiaat als BEN-gebouw. Het is ook in de running om een BREEAM excellent rating te behalen. “Het is een van de grootste passiefkantoorgebouwen in de Benelux. Niet alleen het milieu vaart daar wel bij, ook onze begroting. Vorig jaar lag onze energiekost 460.000 euro lager dan 10 jaar geleden,” berekende Ludwig Caluwé, die als deputeerde bevoegd is voor het provinciaal patrimonium.

In 2010 verbruikte het toenmalige provinciehuis nog een slordige 6.832 MegaWattuur energie. Met stookolie als belangrijkste energiebron draaiden de pompen continu. In 2020 is dat verbruik in het nieuwe provinciehuis 80% gedaald tot 1.364 Mwh.

Gedeputeerde Ludwig Caluwé is verheugd over de goede resultaten: “Energiezuinig bouwen is een investering. Het ontwerp en de materialen verhogen de bouwprijs, maar we stellen nu vast dat die investeringen wel degelijk lonen. In 2020 leverde dit ons een besparing van 460.000 euro op in vergelijking met 10 jaar geleden. 2020 is atypisch omdat 90% van onze werknemers omwille van corona thuis aan het telewerken was, maar ook in een normaal jaar zoals 2019 haalden we 74% minder energieverbruik.”

In klimaattermen: in 2010 stootte het vroegere provinciehuis 1.477 ton CO2 uit, in 2019 was dat in de nieuwbouw gereduceerd tot 162 ton. Dat is een vermindering met maar liefst 89%.

Energieverbruik provinciehuis Antwerpen
Energieverbruik provinciehuis Antwerpen
Energieverbruik provinciehuis Antwerpen

Enkel nog hernieuwbare energie

De firma Boydens Engineering, die het energieverbruik in het provinciehuis begeleidt, ziet een aantal belangrijke verklaringen voor het lagere energieverbruik. Allereerst de keuze om compact te bouwen: landschapsbureaus en flexibele werkplekken deden het bouwvolume en dus ook de energievraag dalen. Daarnaast is het gebouw luchtdicht, performant geïsoleerd en koudebrugvrij. Het beschikt over een doorgedreven ventilatiestrategie met CO2-sturing en warmterecuperatie, daglichtsturing en afwezigheidsdetectie. Het ontwerp houdt ook rekening met maximaal daglicht en een minimale glasoppervlakte om warmteverliezen te beperken.

Het nieuwe provinciehuis maakt bovendien enkel nog gebruik van hernieuwbare energie, zoals geothermie, zonnepanelen en betonkernactivering. “Vroeger reden de stookolieleveranciers bijna dagelijks af en aan bij het provinciehuis, nu zorgt het gebouw voor zijn eigen warmte en energie. Dat is spectaculair. Hopelijk kunnen we hiermee velen inspireren om ons voorbeeld te volgen,” besluit gedeputeerde Ludwig Caluwé.

Energieverbruik provinciehuis Antwerpen
In de technische ruimte van het provinciehuis vlnr: Thomas Bockelandt en Jolien De Clerck (Boydens Engineering) en gedeputeerde Ludwig Caluwé - © Provincie Antwerpen | Adam Khakimov