Nieuwbouw

Eerste spade in de grond voor het nieuwe gerechtsgebouw van Namen

Eerste spade in de grond voor het nieuwe gerechtsgebouw van Namen
Op dinsdag 29 september heeft de heer Koen Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie belast met de Regie der Gebouwen, en minister van Europese Zaken, de eerste spade in de grond gestoken op de werf van het nieuwe gerechtsgebouw van Namen. Hij deed dit in aanwezigheid van de heer David Clarinval, vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid.

Bij de bouw van het toekomstige complex van 34 600 m² zal een aanpak gehanteerd worden die rekening houdt met de omgeving en die aan de criteria voor zeer laag energieverbruik beantwoordt. Het complex wordt gebouwd op de vroegere site van de “Leopoldskazernes” door AG Real Estate, aan wie op 8 juli de opdracht gegund werd voor de financiering, de overname van het ontwerp, de bouw en de terbeschikkingstelling van het gerechtsgebouw.

Het nieuwe gerechtsgebouw van Namen
Doel is het volledige bouwwerk binnen de 36 maanden op te leveren volgens het aanvangsbevel van de werken. De verhuizing van de diensten van de FOD Justitie naar het nieuwe gebouw is gepland voor 2023. De Regie der Gebouwen zal een huurovereenkomst ondertekenen voor 18 jaar met aankoopoptie.

“Het verheugt me dat ik de bouw van het nieuwe gerechtsgebouw van Namen kan opstarten. Dit moderne, duurzame en beveiligde gebouw zal het mogelijk maken om de rechtbanken van Namen onder te brengen in een centraal en uniek kader, waarin alle diensten van de Naamse justitie en van de strafrechtelijke keten van Dinant verenigd worden.”, verklaart Koen Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie belast met de Regie der Gebouwen, en minister van Europese Zaken.


Het nieuwe gerechtsgebouw van Namen

“Ik ben blij met de eerste spade in de grond van het nieuwe gerechtsgebouw op deze dinsdag 29 september 2020. De bouw ervan is nu begonnen, wat het personeel van de FOD Justitie en de burgers uit de regio's Namen en Dinant ten goede zal komen. Binnen drie jaar zal de hoofdstad van Wallonië eindelijk beschikken over een modern, veilig en functioneel gebouw dat de 21e eeuw waardig is. Dit kan alleen maar bijdragen tot de sereniteit van de werkzaamheden en debatten die binnenkort zullen plaatsvinden binnen de muren die op het punt staan gebouwd te worden", zegt David Clarinval, Vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid.


Om de uitvoering van de werf in goede banen te leiden wordt AG Real Estate ondersteund door twee betrouwbare partners: CIT Blaton en BPC (één van de dochtermaatschappijen van CFE).

“Dit publiek-private samenwerkingsverband bevestigt onze expertise op DBFM-gebied (Design, Build, Finance & Maintain). Wij hopen dat die ontwikkeling de verschillende openbare diensten die moderne en betrouwbare renovatie-oplossingen vragen, ervan zal overtuigen om zich in de toekomst nog altijd tot AG Real Estate te wenden. Meer dan ooit willen we de overheid bijstaan om samen de stad van morgen opnieuw vorm te geven en aldus te beantwoorden aan de behoeften van zijn bezetters.”, verduidelijkt Serge Fautré, Chief Executive Officer bij AG Real Estate.


De bezetters

Het complex zal in de toekomst plaats bieden aan het hof van assisen, de rechtbank van eerste aanleg, het parket van de procureur des Konings, het jeugdparket, het politieparket, de arbeidsrechtbank, het Arbeidshof, het Arbeidsauditoraat, de ondernemingsrechtbank, het vredegerecht en de balie, maar ook aan de nieuwe dienst DAB (Directie van de beveiliging) van de federale politie en aan het strafrechtelijke luik van de afdeling van Dinant van het gerechtelijk arrondissement Namen.

Het nieuwe gerechtsgebouw van Namen

Enkele sleutelcijfers

Totale oppervlakte: 34 600 m²
Zittingszalen: 14
Hof van assisen: 1
Parkeerplaatsen: 79
Aantal verdiepingen: R+4
Start van de werken: 09.2020
Duur van de werken: 36 maanden
Terbeschikkingstelling van het gebouw: 2023
Duur van de huurovereenkomst: 18 jaar

Ook interessant