Verbouwen

Een kwart van de Nederlanders stelt noodzakelijk onderhoud huis uit

Een kwart van de Nederlanders stelt noodzakelijk onderhoud huis uit
Een ruime meerderheid (85%) van de Nederlandse huiseigenaren en huurders vindt het onderhoud van het huis belangrijk. Ook houdt men rekening met de onderhoudskosten op lange termijn. Toch stelt een kwart noodzakelijk onderhoud aan de woning uit, soms wel langer dan twee jaar, zo blijkt uit het Woonbericht van ING. Naast het plegen van onderhoud is men ook bereid om te investeren in het huis. Dit doet men het liefst in verbeteringen voor verduurzaming, wat volgens velen ook positieve invloed heeft op de waarde van het huis. Het sentiment op de woningmarkt verbetert weer, de Woonindex stijgt van 90 naar 93. Deze stijging is vooral gedreven door de verwachting dat huizenprijzen verder zullen stijgen.

“We zien dat de meeste Nederlanders hun woning koesteren. Belangrijk, want zo behoud je de waarde van je woning op de lange termijn. Succesvol onderhoud draait om budgetbeheer en planning. Want: je bent nooit klaar, er blijft altijd wel wat te doen,” aldus Wim Flikweert, manager Wonen bij ING.


Uit het ING Woonbericht blijkt dat de helft van de ondervraagden maandelijks zelf geld opzij zet voor onderhoud, of dit doet via de VVE. Iets minder dan de helft maakt een meerjarenplan voor de kosten en de uitvoering van onderhoud. Bij aankoop van een huis houden de meesten rekening met onderhoudskosten als onderdeel van de maandlasten. Toch geeft een kwart aan hier tijdens het aankoopproces onvoldoende rekening mee te hebben gehouden.

Kwart stelt onderhoud langer dan twee jaar uit

Ondanks dat men onderhoud aan de woning belangrijk en noodzakelijk vindt, stelt ruim 40% dat zij eigenlijk meer zouden moeten doen. Een kwart stelt noodzakelijk onderhoud zelfs uit, met als voornaamste reden hier geen geld voor te hebben. Ook tijdgebrek en het tekort aan vakmensen noemt men als reden voor het uitstel. Bij de mensen die noodzakelijk onderhoud uitstellen, bedraagt het uitstel meestal maximaal 2 jaar. Ruim een kwart stelt het onderhoud zelfs langer uit. Een ruime meerderheid van de respondenten is het er mee eens dat uitstel van onderhoud de waarde van hun woning in negatieve zin beïnvloedt.

Het Nibud adviseert om jaarlijks 1% van de WOZ-waarde voor onderhoud te reserveren. Uit het Woonbericht blijkt dat een ruime meerderheid jaarlijks dit percentage reserveert, 70% zelfs meer dan 1%. “Veel mensen houden gelukkig rekening met onderhoudskosten. Toch is er een aanzienlijk deel dat dit niet doet. Terwijl regelmatig onderhoud of eenmalig een grote investering in je huis vaak iets oplevert; je houdt je huis ‘bij de tijd’ en het vergroot meestal ook het wooncomfort. Gebrekkig onderhoud kan leiden tot waardevermindering en ook het wooncomfort negatief beïnvloeden. Het kan zelfs leiden tot overlast zoals bijvoorbeeld lekkage door hevige regenval,” aldus Flikweert.

Investeren in verduurzaming voegt meeste waarde toe

Nederlanders stellen dat investeren in de woning het huis in waarde doet stijgen. Als men een bedrag van €30.000 zou mogen investeren in het huis, dan kiezen de meesten voor een investering in verduurzaming. Een investering in verduurzaming rendeert volgens de ondervraagden het meest, gevolgd door onderhoud, verfraaiing en uitbreiding van de woning. Men stelt dat zonnepanelen het meest zouden bijdragen aan de waardevermeerdering van het huis, gevolgd door het installeren van een warmtepomp en het aanbrengen van isolatie. De helft van de mensen is het ermee eens dat het lastig is om smaakgevoelige investeringen, zoals een nieuwe keuken, te doen in de woning omdat de waardevermeerdering dan minder vanzelfsprekend is.

Sentiment huizenprijzen weer op niveau 2022

De Woonindex stijgt door, van 90 naar 93. De graadmeter is hiermee weer op het niveau van het derde kwartaal 2022. Van de onderliggende factoren steeg het sentiment over de huizenprijzen steeg het afgelopen jaar het meest, van 98 naar 134.

Een kwart van de Nederlanders stelt noodzakelijk onderhoud huis uit