Vastgoed

Een garage verhuren, de spelregels op een rijtje

Een garagebox of parkeerplaats geldt als een grote meerwaarde in vastgoed. Een garagebox kopen en verhuren is tegenwoordig een slimme investering. Voor de verhuur van garages gelden andere regels dan voor woningen. We zetten de spelregels even op een rijtje. Als eigenaar van de garage kan je kiezen voor hoe lang je de garage wil verhuren. Met een contract van bepaalde duur, bijvoorbeeld een jaar, verstrijkt de overeenkomst in principe automatisch. Het is wel verstandig om een extra opzeg te geven aan de huurder: zo vermijd je dat er sprake kan zijn van een stilzwijgende verlenging van de huur. Een huurcontract voor onbepaalde tijd kan beëindigd worden na de overeengekomen opzegtermijn of standaard na één maand.

In het huurcontract staat verder wie de partijen zijn en wat je precies verhuurt. Je kan vastleggen dat de garage alleen voor bepaalde doeleinden gebruikt mag worden, en bijvoorbeeld niet kan dienen als opslagruimte voor huisraad.

Er kan natuurlijk altijd onenigheid ontstaan over het gebruik van de garage. Voorzie daarom een regeling in het huurcontract voor problemen die zich tijdens de huur kunnen voordoen. Wie betaalt bijvoorbeeld voor de reparatie van een geblokkeerde garagepoort? En voor wie zijn de kosten van de elektriciteit? Wie dit op voorhand regelt, staat later sterker.

Geldzaken: de huurprijs en huurwaarborg

Een typisch huurcontract koppelt de overeengekomen huurprijs aan eventuele stijgingen in de index en vraagt aan de huurder om een huurdersverzekering te nemen.

De beperkingen op de huurwaarborg die van tel zijn op huurwoningen gelden niet voor garages. Je kan, als je dat wenst, meer dan twee maand huur vragen als waarborg. De huurwaarborg moet bovendien niet noodzakelijk op een geblokkeerde rekening gestort worden. Het huurcontract kan specifiëren dat de waarborg contant betaald moet worden, of rechtstreeks overgemaakt moet worden aan de verhuurder.

Maak een plaatsbeschrijving op voor je je garage verhuurt

Maak bij aanvang van de huur een uitgebreide plaatsbeschrijving op en voorzie die van foto’s. Dat doe je samen met de huurder: het is essentieel dat jullie het beiden eens zijn over die plaatsbeschrijving. Met een gedetailleerde plaatsbeschrijving kan je later aantonen welke gebreken nieuw zijn en welke er al waren.