Duurzaam Bouwen

Duurzamer bouwen, wonen en leven voor een beter milieu

Duurzamer bouwen, wonen en leven voor een beter milieu
Door de klimaatverandering zijn steeds meer mensen zich bewust van de noodzaak van duurzamer leven. Sustainability is het woord van de dag. De Nederlandse en Belgische overheid neemt maatregelen om ook ons een steentje te laten bijdragen aan de vermindering van de CO2 uitstoot en de opwarming van de aarde.

In dit artikel bespreken we welke gevolgen deze recente verduurzamingsmaatregelen en voornemens van de overheid op de woning- en bouwsector hebben.

Verduurzaming van woningen

Wanneer het op klimaatverandering aankomt zijn er verschillende strategieën dit te benaderen. Tot op zekere hoogte is de opwarming onvermijdbaar en zullen we onze levensstijl moeten aanpassen aan de veranderende omstandigheden.

Een groot effect op ons energieverbruik en CO2 uitstoot heeft de manier waarop we wonen. Het is dan ook logisch dat we bij het bouwen van nieuwe woningen en kantoren steeds meer voor duurzame ontwikkeling gaan. Besparen op stookkosten, betere isolatie, subsidie op zonnepanelen, circulaire bouwmaterialen, de opties passeren de revue.

De overheid wil bijvoorbeeld in nieuwbouwwijken niet meer standaard een gasnet aanleggen. In plaats daarvan zal de focus worden gelegd op de vermindering van energiegebruik en meer groene energie, bijvoorbeeld door meer windenergie.

Stapsgewijs zullen zowel nieuwbouwwoningen als bestaande woningen steeds duurzamer moeten worden. Met subsidies en informatie hoopt de overheid huisbezitters over te halen tot het maken van meer verduurzamingskeuzes. Het lijkt te werken. Ondertussen denkt al 63 procent van de Nederlandse huizenbezitters serieus na over het verduurzamen van hun woning.

Duurzaamheid in het onderwijs voor de bouw

Duurzamere woningen vereisen mensen in de bouw die in duurzaamheid geschoold zijn. Dit kan via een management school die zich hier op richt.

Duurzamere burgers begint met het primaire onderwijs. Kinderen zijn als van zichzelf vaak zeer geïnteresseerd in de natuurlijke omgeving en hier kan creatief op ingespeeld worden. Ook in het vervolg onderwijs merken we trends richting duurzamer denken en leren leven.

Wanneer het er dan uiteindelijk aankomt om een beroep te leren, kan een milieuvriendelijke insteek zeer krachtig werken. Hoe eerder studenten die straks bouwvakker, aannemer of architect worden in aanrakingen komen met duurzaam bouwen, hoe vanzelfsprekender deze duurzamere methoden voor hen worden.

Het lesmateriaal voor onderwijs in de bouw en stedenbouw stimuleert duurzaam bouwen en richt zich op onderwerpen zoals energieverbruik, hergebruik en recycling van bouwmaterialen en innovatieve toepassingen. Een sustainable development waarbij het milieu voorop stond was bijvoorbeeld de ontwikkeling van verven op waterbasis en de zogenaamde ‘high-solid’-verven die minder schadelijke stoffen bevatten.

Ook de bovenste laag van de bouwwereld gaat meer de pijlen op klimaatvriendelijker denken richten. Studenten die bijvoorbeeld van een school of management komen zullen zich meer thuis voelen in een duurzamer beleid wanneer tijdens de opleiding al aandacht aan sustainability en milieuvriendelijker leven wordt besteed en dit is ook zeker meer het geval.

Sustainable business development is de trend, waarbij ondernemers werken voor een beter milieu en een betere samenleving, terwijl ze tegelijkertijd toch een gezond winst behalen. Business kan hierdoor werkelijk een force for good zijn en in de bouwsector zal dit grote positieve gevolgen hebben.

Minder uitstoot voor groene energie en energiebesparing

Naast aanpassingen aan het veranderende klimaat dient er ook zeker gewerkt te worden aan vermindering van de opwarming. Dit houd in een vermindering van de CO2 uitstoot. Een rijk land als Nederland kan hier grote sprongen in maken en heeft ook deze verantwoordelijkheid te nemen.

Het gebruik van groene energie ligt voor de hand wanneer je met je energieverbruik minder wilt bijdragen aan de opwarming van de aarde. Er zijn in principe twee manieren om tot de zogeheten groene energie over te stappen.

Ten eerste kun je thuis zelf groene energie opwekken. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op het dak of een windturbine. Hoewel er momenteel geen overheidssubsidies bestaan voor de aankoop van zonnepanelen, kun je wel de BTW hiervan terugvragen.

Ook met een zonneboiler of een warmtepomp ben je duurzamer bezig en de overheid biedt voor deze methodes nog wel subsidies aan. Vaak is het logisch om dergelijke projecten via een coöperatie op te zetten.

Ten tweede kun je simpelweg jouw groene stroom van een energieleverancier kopen. Onder groene stroom verstaan we stroom opgewekt uit duurzame energiebronnen zoals waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa. Deze energiebronnen dragen minder bij aan de opwarming van de aarde dan wat we 'grijze' bronnen van stroom noemen, namelijk kolen-, gas- en kerncentrales.

Helaas is in Nederland de vraag naar groene energie veel groter dan het aanbod. Toch wil de overheid het gebruik van groene stroom stimuleren en biedt ze financiële steun aan energieleveranciers voor het grootschalig opwekken van duurzame energie. Hierdoor zal groene stroom niet duurder zijn dan grijze stroom.

Met duurzamere woningen, milieuvriendelijker denken in de bouw en het management en minder uitstoot van CO2 door stimulering van groene energie is Nederland op weg naar een beter leefbare planeet.

Ook interessant