Duurzame wijk De Werve Hoef in Wijnegem klaar voor uitvoering

  BE   19 oktober 2018 Bron: comtext
Duurzame wijk De Werve Hoef in Wijnegem klaar voor uitvoering
Voor de ontwikkeling van de duurzame wijk De Werve Hoef in Wijnegem gaven De Ideale Woning en de gemeente aan het ontwerpbureau Collectief Noord de opdracht om een masterplan uit te werken. Dat is nu klaar voor uitvoering. Aan de hand van het masterplan wordt het duidelijk hoe de ambities voor De Werve Hoef als duurzame wijk in de praktijk gaan gebracht worden. Centraal in het gehele project staat uiteraard dat er in alle aspecten van bebouwing, inrichting en energiegebruik rekening wordt gehouden met duurzaamheid.

Concreet ligt de site van De Werve Hoef aan de rand van Wijnegem tussen de Merksemsebaan, de Houtlaan, het Albertkanaal, de Zandstraat en de Beukenlaan. Het terrein van circa 11 ha is al jaren eigendom van De Ideale Woning. In 2008 maakte Igean al een eerste stedenbouwkundige studie voor deze site. In een 1ste fase van dit plan bouwde de sociale huisvestingsmaatschappij er 62 appartementen en enkele handelsruimten.

Hoge ambities

In het kader van het project “Lerend Netwerk Duurzame Wijken” namen De Ideale Woning en de gemeente in 2016 de beslissing om het masterplan opnieuw te bekijken. Ze kozen toen resoluut voor de ontwikkeling van een duurzame wijk. De ambitienota die werd opgesteld, legde de lat hoog op het gebied van duurzaamheid. Onder meer een zo groot mogelijke CO2-neutraliteit moet nagestreefd worden. De energievraag op de site moet maximaal beperkt worden en er moeten zo veel mogelijk hernieuwbare energiebronnen gebruikt worden.

Voor het nieuwe masterplan vertrokken de ontwerpers vanuit het landschap om tot een duurzame ontwikkeling te komen. Hun basis was het typische akkerlandschap van de streek. Ze zetten het landschap actief in als productielandschap, akkers, boomgaarden en weiden voor een CSA-boerderij. Deze stadslandbouw moet de producent dichter bij de consument brengen, in dit geval de bewoners. Ze behielden de belangrijke elementen in het landschap met respect voor de historische waarde van het terrein. De bewoning werd geclusterd in woonstempels.

Bioboer geselecteerd

Concreet volgens het uitgewerkte masterplan wordt de bestaande boerderij op de site afgebroken. De schuur blijft behouden en zal na grondige renovatie gebruikt worden door de bioboer, die ondertussen is geselecteerd. De Ideale Woning geeft de grond in erfpacht aan De Landgenoten die het op haar beurt verhuurt aan de boer.

Naast de kavels voor de bioboer komt er ook een buurtpark. Hier is nog extra ruimte voorzien voor volkstuintjes. De invulling van dit park zal gebeuren in samenspraak met de ruimere buurt. Eerst wordt de infrastructuur al voor een belangrijk gedeelte aangelegd. Nadien pas volgt het startsein voor de bouw van de geplande woningen. De infrastructuurwerken - zowel voor de buurt als voor de bioboerderij - starten binnenkort al.

Duurzame wijk De Werve Hoef in Wijnegem klaar voor uitvoering

In totaal 7 woonstempels

Wat de toekomstige bewoning in De Werve Hoef betreft, komen er in totaal 7 woonstempels. Dat zijn clusters van woningen (zowel appartementen als grondgebonden woningen) met een grote dichtheid. In totaal zijn er 260 woongelegenheden voorzien met een mix van sociale huurwoningen, bescheiden huurwoningen en koopwoningen. De woonstempels worden in fasen gebouwd tussen het park en de verschillende landbouwkavels. De Ideale Woning voorziet in 2020 te starten met de bouwwerken voor de eerste 3 woonstempels voor in totaal 148 woningen.

Hoewel de woonstempels vrij dicht bebouwd zijn, zal hun beperkte schaal voor een echte buurtbeleving zorgen bij de bewoners en voor verankering in de omgeving. De slimme inplanting van de woonstempels moet de geluidsoverlast en de verharding beperken. De auto wordt geweerd uit het landschap, zodat het openbaar domein vooral voor de trage weggebruiker is.

Verder gingen de ontwerpers voor het nieuwe masterplan uit van een integraal energiebeheer. Het is de bedoeling dat de waterhuishouding en –zuivering volledig op het terrein zelf opgevangen worden. Voor het slagen van het project is de participatie van de buurtbewoners en de toekomstige bewoners noodzakelijk.

“De Ideale Woning heeft bij de uitwerking van dit masterplan heel wat geleerd over het ontwikkelen van een wijk die in al haar aspecten duurzaam is. Voor onze toekomstige projecten is dit een grote meerwaarde en we zullen deze principes blijven toepassen”, aldus Dirk de Kort, voorzitter van De Ideale Woning.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo