Nieuwbouw

Duurzaamste woningen in Eindhoven opgeleverd

Woningcorporatie Woonbedrijf heeft de ambitie om samen met bewoners de Aireywijk Genderdal te transformeren tot een zeer duurzame wijk in Eindhoven. Het eerste resultaat is al zichtbaar: de nieuwbouw aan de Karel de Grotelaan is opgeleverd en verhuurd. Bij de bouw van deze 14 woningen en 68 appartementen zijn duurzame producten en technieken toegepast en staan de leefwensen van de 'Groene huurders' centraal. De 226 bestaande woningen in de buurt worden binnenkort vanuit bewonerswensen verduurzaamd. Op donderdag 16 maart jl. hebben we samen met de Groene huurders de oplevering van de duurzame nieuwe woningen gevierd en de start van de verduurzaming van de bestaande woningen.

Het nieuwbouwproject bestaat uit 56 appartementen, 12 zorgappartementen en 14 rijwoningen, allemaal sociale huur. De belangstelling voor het project was vanaf de start al groot. Een grote groep 'groene geïnteresseerden' zijn vanaf 2013 bij het project betrokken en hebben meegedacht over het duurzaam woon- en leefconcept. Twaalf kleinere appartementen worden verhuurd aan Stichting De Bastide, een ouderinitiatief dat woonruimte biedt aan jongvolwassenen met een autisme spectrum stoornis.

De woningen en appartementen zijn gebouwd volgens de duurzaamheidsprincipes van The Natural Step*). Belangrijkste voorbeeld is de flexibiliteit van de woning, die zijn in de toekomst met minimale inzet van arbeid en middelen aan te passen. Verder is er alleen duurzaam hout toegepast, er zijn geen producten met formaldehyde gebruikt, de verf is oplosmiddelarm en we pasten zoveel mogelijk restmaterialen in de beton toe.

Slimme en duurzame technieken

De nieuwbouwwoningen en -appartementen hebben, een gemiddelde EPC waarde van 0,09, een waarde die fors lager ligt dan de huidige eis van 0,4. De woningen zijn dan ook zeer energiezuinig; niet alleen door de hoge isolatiewaarden van daken, vloeren, gevels en de toepassing van tripleglas, maar ook door de toepassing van duurzame energieopwekkingssysteem. Zo hebben de grondgebonden woningen onder andere daken van geïntegreerde zonnepanelen die ongeveer 4.000 kWh per jaar zullen opbrengen. Het zijn zonnepanelen die tevens als dakpan fungeren.

Groen en Water

Langs de gevels zien we de komende jaren een diversiteit aan klimplanten groeien, er ontstaat als het ware een verticale tuin. We hopen dat deze struiken aantrekkelijk zijn voor de vogels, en dat ze in één van de 168 nestkasten (56 per gebouw) die in de gevels aangebracht zijn, gaan bewonen. Op het dakterras staat een grote regenton voor de opvang van hemelwater. Het hemelwater wordt via een leiding naar de verschillende tappunten op de galerijen geleid, waar bewoners hemelwater kunnen tappen om de dak- en geveltuinen te bewateren of om ramen mee te wassen. Deze techniek is een innovatie voor de hoogbouw.

Duurzaamste woningen in Eindhoven opgeleverd

Duurzaam samenleven

Niet alleen de gebouwen zijn duurzaam, ook de bewoners die er gaan wonen. De woningen zijn verhuurd aan mensen die het belangrijk vinden om duurzaam samen te leven. De huurders hebben de Stichting Aireywijk Samen Groen opgericht en gaan zelf de gemeenschappelijke tuin en daktuinen onderhouden en ontmoetingen en activiteiten voor de bewoners organiseren.

Duurzame renovatie bestaande woningen Aireywijk

In 2016 gaat Woonbedrijf ook 226 bestaande woningen in de Aireywijk duurzaam renoveren. Van alle woningen worden de daken geïsoleerd en de dakbedekking vervangen. Zo blijft het huis in de zomer koeler en warmer in de winter. Op basis van de wensen van bewoners heeft Woonbedrijf keuzepakketten samengesteld. Bewoners kunnen zelf kiezen voor meer comfort én het moment waarop deze verbeteringen worden uitgevoerd. Het computerprogramma Woonconnect helpt de bewoners daarbij; ze kunnen hun keuze invoeren en zien dan meteen wat dit aan huurverhoging kost, maar ook wat het de bewoners mogelijk gaat besparen aan energiekosten.

Ook interessant