Bedrijfsnieuws

Derbigum investeert in digitale toekomst

Derbigum investeert in digitale toekomst
De digitalisering zet zich ook in de bouwwereld met rasse schreden voort. Zo wordt de invloed van sociale media en digitale databanken of applicaties steeds belangrijker. Derbigum zet dan ook volop in op het uitbouwen van zijn aanwezigheid in deze domeinen.

Een van die nieuwe ontwikkelingen is BIM (Building Information Model). Kort samengevat is het een algemeen beheersysteem dat voor een bouwproject ingezet wordt. Dit, van bij het ontwerp tot zelfs jaren later, na de voltooiing van het bouwwerk voor bijvoorbeeld de uitbating en het onderhoud ervan.

Het omvat alle architecturale plannen, alle elementen die in het bouwwerk verwerkt zitten en alle technische info hieromtrent. Aan de hand van deze toepassing is het ook perfect mogelijk om 2 of 3 dimensionale beelden te vormen van het bouwwerk. Groot voordeel is dat tijdens het bouwproces het een gemeenschappelijk dossier is waar alle partijen – van de architect tot de aannemer – toegang tot hebben. Het centraliseren van al deze info en procedures heeft, naast het praktische gemak, ook een niet te onderschatten financieel voordeel. Ontwerp- of constructiefouten kunnen veel gemakkelijker opgespoord en vermeden worden. Volgens het WTCB kan dit naar schatting 5 tot 15% van de omzet van de aannemer uitmaken.

Tegelijkertijd volledige en flexibele BIM-objecten

Als producent van bouwmaterialen was het voor Derbigum dan ook vanzelfsprekend dat zijn Derbigum- en Vaeplan-daksystemen in de BIM-bibliotheek van de systeemontwerper Revit zouden aanwezig zijn. Victor Marbach, een van de technische medewerkers van Derbigum’s vestiging in Frankrijk, heeft zijn schouders onder dit project gezet, en met succes. Dankzij zijn jarenlange technische ervaring was Victor de uitgelezen persoon. Na een uitgebreid marktonderzoek inzake toepassingen, werd geopteerd om de Derbigum- en Vaeplan-producten in de vorm van daksystemen in de bibliotheek te zetten. Zo kan de architect op basis van de ondergrond waarop gewerkt wordt, het meest gepaste waterdichtingssysteem kiezen. Vervolgens kan hij nog steeds binnen deze opbouw de verschillende lagen gaan definiëren. Een werkwijze die toelaat van tegelijkertijd volledig en toch flexibel te zijn. Na de lancering van de bibliotheek in Frankrijk is het nu de beurt aan België om een online bibliotheek te hebben. De andere Europese landen volgen nadien.

De invoering van de daksystemen in de BIM-bibliotheek brengt natuurlijk tal van mogelijkheden met zich mee. Daarom werd het technisch team in België uitgebreid met een project ingenieur voor technische en digitale toepassingen. Frederik Schoukens die hiervoor aangeworven werd, zal binnen de Derbigum-groep instaan voor de ontwikkeling van de BIM-bibliotheek en de mogelijke toepassingen ervan. Het hoofdaccent zal evenwel liggen op een professionele, technische ondersteuning aan de klanten die begeleiding wensen in hun BIM-project. Daarnaast zal Frederik ook de verdere uitbreiding van de GenTX – een toepassing voor geautomatiseerde lastenboeken – voor zijn rekening nemen. Nieuw hierin is dat deze ook een “light” toepassing zal hebben voor iPad, die bovendien ook offline bruikbaar zal zijn. En, dat de lokalisatie en visualisatie van de daken kan gebeuren via Google Maps.

Het Belgisch team werd ondertussen ook versterkt met een nieuwe webmaster, Vasileios Zalimidis. Naast de verdere optimalisatie van de bestaande website van Derbigum zal Vasileios ook instaan voor de uitwerking en opvolging van Derbigum’s aanwezigheid op de sociale media.

Derbigum investeert in digitale toekomst
Van links naar rechts: Victor Marbach, Vasileios Zalimidis en Frederik Schoukens

Build for Life