Algemeen

Deel unieke Brugse Scheepsdalebrug toch gered ?

Na het in gebruik nemen van de noodbrug startte op dinsdag 10 november 2009 de volledige sloop van de Brugse Scheepsdalebrug.

Reeds in 2006 was het Studie- en Actiecomité Sint-Pieters (SAK) in de weer voor de redding ervan. Tevergeefs. Zelfs de hoop dat er toch nog een klein segment van deze unieke Vierendeelbrug zou kunnen gered worden bleek ijdel, tot voor kort... De Vlaamse en Brugse Overheid bleven zich hardnekkig verzetten tegen de bewaring en de opstelling van een deel van deze brug op het openbaar domein. Bovendien eiste de opdrachtgever van de werken blijkbaar zelfs dat de brug volledig verschroot werd.

Het Erfgoedforum Brugge, SAK Sint Pieters, de West-Vlaamse Gidsenkring Brugge, de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA), S.O.S voor een Leefbaar Brugge, de Marcus Gerards Stichting en een aantal prominente ingenieurs betreurden de beslissing om niets van deze industrieel-archeologisch interessante brug te bewaren. Juist nu in Brugge stadsarchitect Louis Delacenserie met een tentoonstelling geëerd wordt, besliste de overheid om een belangrijke realisatie van een vermaard Brugs ingenieur te vernietigen. Arthur Vierendeel (1852-1940) woonde immers het grootste deel van zijn loopbaan in Brugge en was naast de eerste hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Technische Dienst West-Vlaanderen ook hoogleraar aan de K.U.Leuven.

Tegen de sloop van de Scheepsdalebrug was ook hevig protest van verschillende internationale organisaties zoals ISCARSAH (International Scientific Committee on the Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage, afhangend van ICOMOS, de International Council of Monuments and Landscapes) evenals van deskundigen uit Frankrijk, Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Zwitserland, Spanje, Italië, de USA en Canada. Het werk van Arthur Vierendeel geniet internationale erkenning. De Vierendeel-ligger betekende immers een belangrijke ontwikkeling in de bruggenbouw.

Door een privé-initiatief kon de voorbije dagen toch nog een deel gered worden. De geschiedenis lijkt zich te herhalen. De Scheepdalebrug werd in 1944 door de terugtrekkende Duitsers met springladingen geblokkeerd. De schade bleek echter herstelbaar. Na de bevrijding eiste het geallieerde leger de volledige sloop van de draaibrug. De haven van Oostende en het kanaal Brugge-Oostende waren immers van groot belang voor de bevoorrading van de optrekkende troepen. Door een doortastend optreden van Emile Ysenbrandt (van de latere constructiewerkhuizen Ysenbrandt), ingenieur-directeur Lagrou en zijn conducteur Fremout (Openbare Werken, Dienst der Kust) kon de volledige vernietiging van de brug toen vermeden worden.

Wat de terugtrekkende Duitsers in 1944 niet konden doen, gebeurde zopas...
Door de beslissing om niets van de brug te bewaren is ons vertrouwen opnieuw ernstig geschaad in de verschillende instanties die bij behoud en bescherming van het erfgoed betrokken zijn. We hopen dat er zeker in Brugge, Unesco Werelderfgoedstad, lessen getrokken worden uit de internationale reacties en dat de erfgoeddiensten in de toekomst meer pro-actief en actief zouden optreden.
Nochtans...
Ondanks de negatieve beslissingen van de respectievelijke overheden, maar dank zij burgerinitiatief bleef een wezenlijk en representatief deel van deze unieke brug bewaard.

Ook interessant


Build for Life