De Verbouwing

De problematiek van de scheidingsmuur (video)

De problematiek van de scheidingsmuur (video)
Het dondert op de werf van De Verbouwing. Niet vanwege het slechte weer, maar vanwege de scheidingsmuur ofwel de gemene muur. Bij een moderne half open bebouwing heeft elke woning afzonderlijk een binnenmuur waartussen een kleine spouw zit met geluidsisolatie. Als een van de twee eigenaren beslist zijn woning naar achter uit te breiden, trekt hij zijn eigen binnenmuur door naar achteren. De nieuwe buitenmuur met isolatie komt dus feitelijk op de grond van de buur terecht die niet gaat verbouwen. Dat is op deze werf ook het geval en daar is de gebuur niet zo blij mee!

Geschiedenis van de gemene muur

Vroeger was dit een enkele muur die door beide gedeeld werd, zowel wat betreft gebruik als bekostiging. Als dan 1 gebuur beslist om achteruit uit te bouwen, moet de andere buur delen in de kosten van de gemene muur. Dat was op het eerste zicht een eenvoudige regeling.

De gemene muur in het geval van een hedendaagse woning

Wat als er twee identieke huizen (gespiegeld uiteraard) tegen mekaar gebouwd zijn met een dubbele scheidingsmuur en de ene wil een stuk achteruitbouwen op de scheiding? Logischerwijze wordt de oude binnenmuur doorgetrokken naar achter toe. Als de gebuur dan later ook gaat uitbouwen, kan die zijn binnenmuur ook gewoon doortrekken. Maar hoe wordt die muur dan aan de buitenkant afgewerkt zo lang de gebuur niet mee achteruit bouwt ? Aangezien de nieuwe muur op de grond van de buur komt, is hij eigenlijk verplicht die muur te plaatsen en ervoor de zorgen dat die water- en winddicht is.

Complexiteit door nieuwe EPB-normen

Waar moet die muur aan voldoen aangaande hedendaagse normen?
Er zijn enerzijds wettelijke verplichtingen te volgen aangaande isolatienormen en dan moet er ook nog een buitenafwerking geplaatst worden. Volgens de huidige isolatiestandaard, kom je dan al snel aan een totale dikte rond de 20 cm.
Maar kan je als verbouwer van je buur verlangen dat allemaal te bekostigen? Jouw gebuur heeft er immers niet om gevraagd. En wat met de isolatie?

Wat zegt de architect hierover?

In de onderstaande video geeft architect Paul Vandenbussche zijn mening over deze hedendaagse problematiek. Volgens Paul ligt de oplossing vooral bij de politiek, die een eenduidige regelgeving hiervoor moet opstellen.Goede buren...

Om de goede verstandhouding met de buren intact te houden is het verstandig vooraf op papier te zetten wat er gaat gebeuren, wie het gaat betalen en wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud.

In het geval van De Verbouwing zullen er nog serieuze gesprekken met de buren gevoerd moeten worden om tot een oplossing te komen. Wordt zeker vervolgd.

Ook interessant