De plannen voor de abdijsite in Vorst moeten worden aangepast

  BE   15 maart 2021 Bron: Pascal Smet
De plannen voor de abdijsite in Vorst moeten worden aangepast
Het grootschalige ABY-project dat de abdijsite van Vorst zal omvormen tot een culturele trekpleister moet een aantal wijzigingen ondergaan om een stedenbouwkundige vergunning te verkrijgen.
Het project wordt gedragen door de gemeente Vorst, met de steun van het Brussels Gewest, Beliris en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

“De abdijsite van Vorst wordt al veel te lang onderbenut. Door de site tot een culturele hotspot om te vormen zullen we de hele buurt een nieuw elan geven. We hebben vanuit het Gewest enkele aanpassingen in de plannen opgelegd. Zo moet bijvoorbeeld de renovatie van het abdijportaal en de grootte en hoogte van bepaalde gebouwen worden herzien. Er mogen ook minder bomen worden gekapt. Wanneer deze aanpassingen zijn doorgevoerd kan de bouwvergunning worden verleend,” verklaart staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed Pascal Smet.

De plannen voor de abdijsite in Vorst moeten worden aangepast

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo