Nieuwbouw

De ontwikkeling van de Living Campus van de KU Leuven kan starten

De ontwikkeling van de Living Campus van de KU Leuven kan starten
© Belfius Insurance
Brussels Staatssecretaris voor stedenbouw Pascal Smet bevestigt dat het Brussels Gewest een bouwvergunning verleende aan Belfius Insurance voor de grondige renovatie en transformatie van het Pacheco-gebouw. De vandaag uitgestorven plint van het gebouw wordt een dynamische studentencampus van de KU Leuven met een open blik naar de wijk en de stad.

Het modernistische Pachecogebouw uit 1969, dat oorspronkelijk bankkantoren en een winkelgalerij omvatte, krijgt hiermee een prachtige nieuwe toekomst.

Een jaar geleden kondigden Brussels staatssecretaris Pascal Smet, samen met Belfius Insurance en KU Leuven aan dat ze een oplossing hadden gevonden om het statige Meyboomgebouw op de hoek van de Zandstraat en de Broekstraat te behouden. De toekomstige campus van de KU Leuven zou niet langer in de Zandstraat liggen, maar wel in de sokkel van het Pacheco-gebouw, dat eigendom is van Belfius Insurance.

Vandaag, één jaar later, kondigen Pascal Smet, KU Leuven en Belfius Insurance samen aan dat het volledige project intussen is ontworpen en dat het Brussels Gewest een bouwvergunning verleende. De reconversie van het gebouw kan dus aanvangen. Het is hiermee een voorbeeldproject op vele vlakken. Duidelijke afspraken leiden tot kwalitatieve projecten en dus ook tot een efficiënt vergunningstraject.

“I love it when a plan comes together,” zegt Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet. “Deze nieuwe ‘Living Campus’ is op vele vlakken uitstekend nieuws voor Brussel en bundelt veel van onze ambities. Dankzij een sterke samenwerking met Belfius Insurance en de KU Leuven konden we vorig jaar al het statige Meyboomgebouw vrijwaren en nu geven we een prachtige toekomst aan een ander iconisch Brussels gebouw. We opteren bewust voor renovatie en voor een ontwerp dat veel respect toont voor de oorspronkelijke modernistische architectuur. We maken gebruik van het dak door er een prachtige daktuin te voorzien met zicht op de Botanique. We combineren tal van stedelijke functies zodat er 24/7 activiteit zal zijn in en rond het gebouw. En we geven een enorme push aan een buurt in volle ontwikkeling. Kortom een uithangbord van hoe we vandaag in Brussel aan stedenbouw doen.”


“We zijn uiteraard opgetogen dat het Brussels Gewest zich kan vinden in de plannen voor de site,” zegt rector Luc Sels. ‘Met deze transformatie zetten ook wij een stevige stap vooruit in Brussel. De renovatie van het Pacheco-gebouw biedt ons de nodige onderwijs- en onderzoeksruimte voor het toenemend aantal collega’s en studenten die de weg vinden naar KU Leuven in Brussel. Bovendien willen we dit project ook aangrijpen om samen met onze partnerhogescholen Odisee en LUCA in te zetten op nieuwe onderwijs- en werkvormen, iets waartoe deze ruime zich ook prima leent.”


Frédéric Van der Schueren, CEO van Belfius Insurance: "Met de omvorming tot een dynamische studentencampus, zijn we blij dat de sokkel van het Pacheco-gebouw een mooie nieuwe bestemming krijgt. Een bestemming die eens te meer de maatschappelijke rol van Belfius in de verf zet. Want investeren in jongeren, in de talenten van vandaag, is investeren in de maatschappij van morgen."


“Ooit was de Passage 44 een populaire culturele en commerciële pool in de stad. Na jaren leegstand krijgt de plek nu een nieuwe invulling. Het project van de KUL Leuven is het eerste in een lange rij ontwikkelingen die statige administratieve gebouwen op de Pachecolaan nieuw leven in zullen blazen. Tegelijk werkt de stad Brussel samen met landschapsarchitect Bas Smets aan een masterplan om de openbare ruimte aan te pakken,” zegt Brussels Schepen voor Stedenbouw en Openbare Ruimte, Ans Persoons.


Belfius Insurance deed een beroep op het Belgische architectenteam a2o-WIT voor het architecturaal ontwerp. Dit team werd geselecteerd na een publieke architectuurwedstrijd georganiseerd door de Brusselse Bouwmeester.

Het huidige gebouw blijft bewaard en wordt heropgewaardeerd. De vandaag uitgestorven plint, de voormalige ‘Passage 44’ krijgt een actieve functie en zal, in tegenstelling tot vandaag, veel beter worden geïntegreerd in de omliggende publieke ruimte.

Naast de renovatie en verbouwing van de plint worden er twee nieuwe volumes voorzien op de plint en worden de befaamde daktuinen van René Pechère gerestaureerd.

De ontwikkeling van de Living Campus van de KU Leuven kan starten
© Belfius Insurance

Een 'Living Campus' van de KU Leuven in de plint

Het kloppend hart van het project wordt de 'Living Campus' van de KU Leuven in de plint van het gebouw. In deze hedendaagse onderwijs- en onderzoeksomgeving komen auditoria, leslokalen, een leercentrum met bibliotheek, praktijklokalen en ontmoetingsruimten. Samen goed voor een universiteitsgebouw van ongeveer 21.000 m².

De 'Living Campus' wil ontmoetingen stimuleren en faciliteren en deze visie weerspiegelt zich ook in het ontwerp. Niet alleen in het ontwerp van de binnenruimten, maar ook in de interactie met de omliggende publieke ruimte. Zo verdwijnt de toegang tot de parkeergarage aan de Pachecolaan, alsook de ‘glazen kubus’ waardoor er veel meer aandacht komt voor aangename verblijfsruimte met bomen en planten.

Twee nieuwe volumes met studentenwoningen, gemeenschappelijke ruimten en kantoren

De twee volume-uitbreidingen op de plint hebben in totaal een oppervlakte van ongeveer 7.000m². Hier kunnen o.a. landschapskantoren, studentenwoningen en gemeenschappelijke eet- en leefruimten voorzien worden.

Enerzijds wordt aan de Kruidtuinlaan een nieuw bouwvolume gerealiseerd dat zich tot de ruimte boven de huidige parkinginrit beperkt. De grote open ruimte bovenop de plint blijft dus behouden en wordt omgevormd tot een toegankelijke nieuwe daktuin, met zicht op de Kruidtuin.

Anderzijds wordt aan de kant van de Ommegangstraat een nieuwbouwvolume voorzien, dat in hoogte afgestemd is met de hoogte van de naastgelegen gebouwen, waardoor er een harmonieus geheel ontstaat in de Ommegangstraat.

Het bestaande volume op de plint wordt samen met de ondergrondse Interparkingarage integraal behouden.

Prachtig gerenoveerde daktuinen en ‘De Negen Provinciën’ van Jacques Moeschal

aast de aantrekkelijke 'Living Campus' in de plint van het gebouw zullen de prachtige daktuinen van de hand van René Pechère, met inbegrip van verschillende kunstwerken, waaronder het emblematische kunstwerk ‘De Negen Provinciën’ van Jacques Moeschal, alsook de Culotmuur ongetwijfeld de blikvangers van het ganse project worden.

De ontwikkeling van de Living Campus van de KU Leuven kan starten
© Belfius Insurance

Strategische en toekomstgerichte locatie

De nieuwe campus van de KU Leuven komt niet alleen op een zeer goed bereikbare locatie, denk maar aan het metrostation Kruidtuin en treinstation Congrès die zich op enkele meters van de campus bevinden, het Noordstation, het Centraal station en het stadscentrum op wandelafstand en de afgescheiden fietspaden die momenteel langs de volledige Kleine Ring worden aangelegd.

De nieuwe campus komt ook op een zeer strategische en toekomstgerichte plaats in het hart van de Europese hoofdstad. Onder impuls van Staatssecretaris Smet wordt de nabijgelegen grijze Noordwijk de komende jaren omgevormd tot een levendig stadsdeel met nieuwe woningen, kantoren, hotels en restaurants, publieke ruimte, ontspanningsmogelijkheden en een nieuwe tramlijn. De aanwezigheid van de KU Leuven en haar studenten, en ook die van de partnerhogescholen Odisee en LUCA, zal deze metamorfose versterken en de interactie met de grootstad zal voor de KU Leuven een belangrijke troef vormen.

Parallel met de ontwikkeling van de Noordwijk werkt landschapsarchitect Bas Smets op dit ogenblik een masterplan uit in opdracht van de Stad Brussel die de breuklijn van de noord-zuid treinverbinding zal herstellen en de hoog- en de laagstad weer beter met elkaar zal verbinden.

Door de oplossing die Staatssecretaris Pascal Smet, KU Leuven en Belfius Insurance vorig jaar vonden, blijft het statige Meyboomgebouw op de hoek van de Zandstraat en de Broekstraat behouden. Belfius is momenteel bezig met de plannen voor de toekomst van dit pand.

Ook interessant