Verbouwen

Dakschade door storm Eunice? Hoe voorkom je dakschade?

Dakschade door storm Eunice? Hoe voorkom je dakschade?
Vrijdag raasde de storm Eunice over het land en afgelopen nacht kwam storm Franklin voorbij. Stormweer kan heel wat schade veroorzaken aan het dak. Rondvliegende dakpannen, losgewaaide zonnepanelen en losgekomen platte daken zijn slechts enkele voorbeelden. BMI Belgium, producent voor daksystemen voor hellende en platte daken, geeft advies om het dak te herstellen na deze storm en voorbereid te zijn op de volgende. Jaar na jaar worden de weersomstandigheden extremer en is extra beveiliging aangeraden.

Hoe komen dakpannen los?

Dat pannen van een dak waaien mag dan wel een veel gebruikte uitdrukking zijn maar eigenlijk worden ze van het dak gezogen. Door verschillende windwervelingen ontstaat er, onder de dakpan, een overdruk naar buiten toe, boven de dakpan is er door de wind een onderdruk die een trekkende kracht uitoefent. Omdat de pannen nauwkeurig op elkaar aansluiten, ontstaan er bijgevolg grote drukverschillen onder en boven de pannen. Bij een plat dak kunnen de zuigkrachten zo sterk worden dat de gehele dakconstructie loskomt.

Wat te doen bij dakschade?

Het is aangeraden om na een storm niet zelf het dak op te kruipen. In noodgevallen spant in eerste instantie de brandweer een zeil over het dak om ergere schade te voorkomen. Dat laatste is uiterst belangrijk voor het verzekeringsdossier. In tweede instantie en bij minder ernstige gevallen is de dakwerker de aangewezen persoon om herstellingswerken uit te voeren.

Om in de toekomst beter voorbereid te zijn op dit steeds terugkerende natuurfenomeen, kan de particulier best aan de slag met onderstaand advies van BMI.

Starten met een windlastberekening

Stormschade aan de dakpannen heeft bovendien niets te maken met het model van de dakpan. Toch kunnen hevige stormen een reden zijn om te kiezen voor de technische eigenschappen van een stormpan. De Postel 20 en Kruispan uit het assortiment van BMI Monier bijvoorbeeld komen hiervoor in aanmerking. In tweede instantie is er de manier waarop de dakbedekking bevestigd wordt. Mits de geldende voorschriften worden opgevolgd en de juiste bevestigingsmiddelen worden toegepast, voldoen alle dakpannen aan de technische eisen en is het dak dus stormbestendig opgebouwd. Maar de meest optimale manier om stormschade te vermijden is aan de hand van een windlastberekening en door goed overleg tussen de verschillende partijen.

“Bij aanvang van een nieuwbouwproject of dakrenovatie, is een windlastberekening primordiaal. Architect en dakwerker maken samen een nauwkeurige berekening op zodat de juiste materialen en hoeveelheid gekozen worden om de dakbedekking stormvast te bevestigen. Onze technische dienst helpt de dakwerkers bij de berekeningen om na te gaan welk percentage dakpannen er best verankerd worden”, stelt Jan van Leeuwen, Manager Dakservice BMI Benelux.


Het is uiterst belangrijk om regelmatig een controle te laten uitvoeren om na te gaan of de dakpannen nog goed op het dak liggen.

Verankering van het dak

Verankering is van groot belang bij hellende daken. Dakpannen mogen dan wel in elkaar haken en zo al voor heel wat stevigheid zorgen, dit volstaat echter niet. Een goede verankering met extra bevestigingsmiddelen, zoals panhaken en schroeven, op cruciale knopen is uitermate belangrijk. Niet enkel de vorm van het dak, ook de inplanting van het gebouw en externe factoren zoals de nabijheid van hoge gebouwen, heuvels, dalen en bossen bepalen in sterke mate de nood aan verankering.

Bij platte daken kiest men bij een mechanische fixatie, na een windlastberekening, voor de juiste materialen, lengte en verdeling in het dakvlak. Welke top- en onderlaag kiest men het best? Kunnen ze gelijmd worden? Voldoet de ondergrond? De juiste keuzes maken en de verwerkingsrichtlijnen nauwkeurig opvolgen zijn dan weer cruciaal bij een bitumendakbedekking.


Impact van zonnepanelen op het dak

Meer en meer gezinnen kiezen voor zonnepanelen als duurzame energie. Wie zonnepanelen plaatst op een hellend dak denkt ook best even aan de dakconstructie. De oorzaak van beschadigingen aan de dakpannen bij stormweer kan namelijk te wijten zijn aan de zonnepanelen. Lekkage, maar ook extra gewicht/m² (circa 20kg/m²) kan tijdens hevige wind, storm, regen of sneeuw schade aan het dak toebrengen. Deze extra belasting wordt vaak niet in rekening gebracht bij de windlastberekening.

Ook bij platte daken is het belangrijk om na te gaan of de constructie berekend is op extra gewichten maar ook of de waterdichte laag van voldoende dikte en kwaliteit is om de zonne-energie installatie te dragen. Ook hier kan wind, regen en sneeuw voor "beweging" zorgen die nadelige invloed heeft op de dakbedekking en de waterdichte laag.