Nieuwbouw

Circulair slopen tijdens afbraakwerken Zwan-fabriek in Schoten

Circulair slopen tijdens afbraakwerken Zwan-fabriek in Schoten
Foto: © Aertssen Group
Op de voormalige Struik Foods site in Schoten, lopen de afbraakwerken op volle toeren. Verouderde loodsen en fabrieksgebouwen - waar vroeger Zwanworstjes werden geproduceerd - worden er na bijna vier jaar leegstand, afgebroken. Projectontwikkelaar Jeni Real Estate kiest daarbij samen met Aertssen Group al vanaf de eerste sloopwerken voor een circulaire aanpak.
Hierdoor krijgt het sloopafval maximaal een nieuwe duurzame bestemming.

Hergebruik bouwmateriaal Zwan-site

Dat bouwen en renoveren duurzaam kan, is ondertussen welbekend. Maar hoe staat het met de impact van afbraakwerken die grote renovatie- of bouwprojecten vaak voorafgaan? Projectontwikkelaar Jeni Real Estate uit Turnhout en Aertssen Group uit Stabroek bewijzen dat ook sloopwerken met respect voor het milieu en reeds bestaande materialen kunnen.

Quasi elk stuk materiaal bij de afbraakwerken van de voormalige Zwan-site krijgt namelijk een nieuwe, duurzame bestemming. Het ijzer? Dat wordt hergebruikt voor nieuw staal. Metselwerk wordt nauwgezet geanalyseerd, waarbij de kwalitatieve stenen hergebruikt worden in traditionele hoevewoningen. De overige stenen worden op de site door een breker verwerkt tot puin en hergebruikt als deel van de fundering voor de nieuwe gebouwen. Al het beton wordt ook ter plaatse verwerkt tot puin en zal dienst doen binnen de fundering voor de nieuwe wegen op het bedrijvenpark. Zo wordt bijna 100% van het vrijgekomen steenpuin integraal hergebruikt op de site zelf. Hierdoor worden meer dan 1600 vrachtwagens van de weg gehouden.

Verder worden Ytong blokken verpulverd tot nieuw bouwmateriaal en korrels met diverse toepassingen. Een deel van de dakbedekking wordt gerecycleerd en oude HDPE buizen vermalen en daarna versmolten om er weer nieuwe buizen van te maken.

Circulair slopen tijdens afbraakwerken Zwan-fabriek in Schoten
Foto: © Aertssen Group

Circulair slopen

Wat velen als 'sloopafval' beschouwen, zien Jeni Real Estate en Aertssen als waardevolle bronnen.

“Bij Aertssen geloven we in een toekomst waar duurzaamheid en circulariteit hand in hand gaan. Dit komt niet enkel tot uiting in onze strategie maar evenzeer in de concrete uitvoering van onze projecten. Met circulair slopen verminderen we onze CO2-uitstoot én beperken we ook de milieu-impact van de diverse materiaalstromen. Dit project in Schoten symboliseert voor ons niet enkel een sloopklus. Het reflecteert onze toekomstvisie op bouw: circulair, duurzaam en met respect voor onze planeet”, verklaart Isabelle Marien, expert duurzaamheid bij Aertssen Infra.

“Wij zijn bijzonder trots om met partners samen te werken die oog hebben voor duurzaamheid. Aertssen’s enorme inzet op hergebruik, recyclage en expertise in het effectief circulair slopen is een belangrijke stap in het verminderen van de CO2-uitstoot bij het realiseren van onze bedrijvenparken.”

Geert Van Stappen, CEO Jeni Real Estate.


Circulair slopen tijdens afbraakwerken Zwan-fabriek in Schoten
Foto: © Aertssen Group

Groen bedrijvenpark De Zwaan

Niet alleen bij het slopen maar ook bij de opbouw van Bedrijvenpark De Zwaan, streeft projectontwikkelaar Jeni Real Estate naar een duurzame aanpak.

In het realiseren van deze gebouwen en infrastructuur wordt maximaal gekozen voor energiezuinige technieken en groene energie. Zo worden alle gebouwen op Bedrijvenpark De Zwaan voorzien van groendaken. Er wordt extra aandacht geschonken aan groen bij de inplanting én in de 15-meter brede bufferzone tussen het project en de omliggende woningen. Het park zal volledig gasloos zijn en bedrijven worden gestimuleerd om zoveel mogelijk te kiezen voor CO2 neutraliteit. Dat doet Jeni door een zwaardere draagkracht voor de daken te voorzien. Op die manier kunnen bedrijven, wanneer ze dit wensen, kiezen voor warmtepompen en/of zonnepanelen om zo volledig te opereren op eigen opgewekte groene stroom.

“De weg naar duurzaamheid is geen rechte lijn binnen de ontwikkeling van grote bouwprojecten, maar eerder een pad met uitdagingen. Het is wel een dat wij noodzakelijk achten om te bewandelen. Het zoeken van nieuwe duurzame oplossingen is dan ook een essentieel onderdeel in onze werking en in het realiseren van onze projecten.”

Kristof Van den Brande, algemeen directeur Jeni Real Estate.

Ook interessant