Architectuur

Ceci n'est pas un bureau d'architecture!

Ceci n`est pas un bureau d`architecture!
Bio accelerator Ghent
50 jaar na de oprichting van SUM, dekt de vlag nog steeds de lading: SUM is vandaag letterlijk de som van architectuur en visionaire stedelijke ontwikkeling- en planning waarbij de noden en de leefbaarheid in de maatschappij steeds voorop staan. Daarbij is SUM geëvolueerd van het métier van architect en stedenbouwkundige naar creatief ondernemer en facilitator, die zoekt naar het samenbrengen van de juiste visies inzake stadsinterventies of stadsontwikkeling en de kwalitatieve architecturale invulling ervan.

50 jaar ervaring en expertise uit interdisciplinariteit en maatschappelijk engagement

Sinds de oprichting in 1966 streeft SUM een interdisciplinaire werkwijze na die bij SUM integraal deel uitmaakt van het DNA: de expertise van een halve eeuw denken, durven en doen samenvoegen tot een visie die rekening houdt met zowel de architectonische uitdaging, alsook de stedenbouwkundige aspecten die ermee gepaard gaan. Beide aspecten zorgen ervoor dat architectuur en stadsplanning een bevoorrechte bijdrage leveren aan de samenleving.

“SUM staat niet alleen voor bouwen en verbouwen, maar ook voor het hele denkproces dat eraan voorafgaat én voor het nadenken over wat de toekomst voor een project kan inhouden eens het voltooid is,” duidt Paul Lievevrouw, voorzitter van SUM. “SUM betrekt graag zeer diverse disciplines bij deze denkoefeningen en gaat dan ook geregeld partnerships aan die extra stimuli en impulsen aan een project toevoegen en die ervoor zorgen dat technische en technologische, maatschappelijke en milieu aspecten niet alleen aan bod komen maar ook zo goed mogelijk worden geïntegreerd in het totaalbeeld.”


SUM Een unieke globale kijk op architectuur, ruimtelijke planning en stedenbouw
SUM Partners : Jan Jonas-Szatanski - Paul Lievevrouw - Jean-Pierre Marijn

Continuïteit voor gebouwen, voor sites, voor de stad door “future thinking”

Een oud gebouw of monument restaureren is één ding, maar mag geen einddoel an sich zijn. Dit een andere functie geven en het monument weer maatschappelijk relevant maken door het blijvend te integreren in de gemeenschap mét een architectonische visie heeft ook een andere dimensie, één waarvan SUM haar bestaansreden heeft gemaakt.

Het werk van SUM focust op de continuïteit van de stad door het actualiseren van gebouwen en sites.Concreet gaat het om het vinden van een nieuwe maatschappelijk ingeschreven functie voor een bestaand of een nieuw gebouw, en daarvoor is “future thinking” een absolute noodzaak.

Tegelijkertijd is nieuwe architectuur door de complexiteit van de stedelijke omgeving geëvolueerd van een eenduidige opdracht naar het participatief sleutelen aan de programmatie en de typologie ervan.

Enkel slimme en creatieve architectuur, en dit zowel ruimtelijk, vormelijk en technisch brengt nieuwe oplosingen, duurzaamheid, en de juiste ruimtelijke interventies. Zo worden complexe restauraties van waardevol patrimonium dikwijls gecombineerd met vooruitstrevende architectuur.

”Wij nemen bovendien het engagement om te trachten mooie en duurzame ontwerpen te maken, omdat we ervan overtuigd zijn dat kwalitatieve architectuur, mooie ruimtes, vormen en afwerking de wereld een stukje beter, de stad leefbaarder, en de mensen gelukkiger maakt.” onderstreept architect Jean-Pierre Mariën, bestuurder van Sum.


Neem bijvoorbeeld naar het Brigittines Theater in het hartje van Brussel. De 17de-eeuwse kerk in barokstijl werd niet alleen gerestaureerd en kreeg een nieuwe bestemming als culturele trekpleister van de wijk rond het station van Brussel Kapellekerk, maar ze kreeg er ook een hedendaagse tweeling in staal (cortenstaal) en glas bij. Hierdoor maakt dit culturele erfgoed na vier eeuwen weer integraal deel uit van het bruisende, dagelijkse, sociale en culture leven via een maatschappelijk relevante visie...

SUM Een unieke globale kijk op architectuur, ruimtelijke planning en stedenbouw
Book Tower Ghent

Ook interessant