Verbouwen

Budgetoverschrijding jaagt verbouwers het meeste schrik aan

Budgetoverschrijding jaagt verbouwers het meeste schrik aan
Zondag 27 mei heeft de 20ste editie plaats van de Vlaamse Renovatiedag, een openhuizendag waarbij toekomstige verbouwers 90 gerenoveerde woningen kunnen bezoeken verspreid over heel Vlaanderen. In de aanloop naar deze openhuizendag organiseerde Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) een digitale bevraging onder architecten die actief zijn in de woningbouw, en de bezoekers van de vorige editie.

Uit de bevraging naar architecten blijkt dat het aantal renovaties een almaar groter aandeel inneemt binnen het portfolio. Zo blijken meer dan 62% van de architectuuropdrachten binnen de woningbouw vandaag renovaties te zijn. Een beweging die al langere tijd is ingezet en zich blijft doorzetten.
Toch is hier een kanttekening te plaatsen. Uit statistieken blijkt immers dat het aantal vergunde renovaties in 2017 flink is afgenomen. De redenen hiervoor liggen voor de hand. Zo hebben kopers nog nooit zoveel (eigen) middelen moeten besteden voor het aankopen van een woning. En er is nu eenmaal de economische realiteit dat je geld maar één keer kan spenderen. Met andere woorden: na de aankoop van een woning zijn de beschikbare middelen om te renoveren voor een deel opgesoupeerd. Dit vertaalt zich onder meer in een gefaseerde aanpak. Zo geeft 38% van de architecten aan dat verbouwers vandaag een renovatie spreiden in de tijd. Een identiek cijfer vinden we terug bij de bevraging aan de verbouwers.

Aanvullend zijn we met de tijd strengere eisen gaan stellen op het vlak van technieken, energie, materialen en comfort. Dat dit alles een meerprijs met zich meebrengt is logisch.
Dus laten we niet flauw doen: net als koken kost renoveren geld. Het is dus zaak hier goed over te waken en er niet hals over kop aan te beginnen.
De realiteit geeft hier echter wat anders aan. 60% van de ondervraagden die een woning aankochten, deden dit zonder de woning vooraf te bezoeken met een bouwprofessional. In de wetenschap dat het aankopen van een woning voor vrijwel iedereen de grootste uitgave betreft, is dit een opmerkelijk cijfer. Zeker wanneer de groep verbouwers aangeeft dat het hun grootste angst is om het verbouwbudget te overschrijden. Een niet ongegronde angst, want als leek is het amper in te schatten welke werken zich opdringen en welk kostenplaatje hier tegenover staat. Dit laatste komt ook tot uiting bij de architecten. Zij geven aan dat de wensen niet altijd even realistisch zijn tegenover het beschikbare budget.

Het positieve nieuws is dat renoveren vandaag des te meer prachtige resultaten kan opleveren. De architect weet immers het pakket van eisen en wensen af te stemmen op het beschikbare budget en dit tot ieders tevredenheid.

Tijdens de Vlaamse Renovatiedag op zondag 27 mei kunnen geïnteresseerden renovaties gratis en exclusief bezoeken tussen 13u en 18u. Bezoekers moeten zich enkel vooraf online registreren op www.devlaamserenovatiedag.be.

De Vlaamse Renovatiedag praktisch

Datum: zondag 27 mei 2018, van 13u tot 18u
Locatie: Vlaanderen
Initiatief: Zoekeenarchitect.be en Ik ga Bouwen & Renoveren
Deelnemende projecten: een overzicht en beschrijving van de deelnemende projecten vind je in de Renovatiegids of online op www.devlaamserenovatiedag.be
Bezoek: Toegang tot de deelnemende woningen is gratis, mits registratie op de website. Let wel: sommige projecten zijn enkel te bezoeken op afspraak.

Ook interessant