Nieuwbouw

Btw-controle op nieuwbouw: waarop let de fiscus?

Welke bewijzen en facturen moet je kunnen voorleggen? Als je een woning bouwt, probeer je de kosten zoveel mogelijk te drukken door offertes van verschillende aannemers te vergelijken of zelf bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Maar door te verplichte btw-aangifte is dat niet zo eenvoudig. Als je niet alles zorgvuldig aangeeft, komt de fiscus misschien een btw-controle uitvoeren op de nieuwbouw. Maar waar let die dan op?

Wanneer voert de fiscus een btw-controle op je nieuwbouw uit?

Als je in je woning bent getrokken, moet je een btw-aangifte van alle uitgevoerde werken indienen. De btw-ambtenaren maken dan een schatting van de waarde van je huis en vergelijken die met de optelsom van al je facturen. Als er een groot verschil is tussen die twee bedragen, komt de fiscus een btw-controle uitvoeren. Om dat verschil te overbruggen zal de fiscus eerst kijken naar de waarde van de werken die je zelf uitgevoerd hebt – omgerekend naar die prijs die een aannemer voor het werk zou aanrekenen.

Wat geef je aan?

Binnen de drie maanden na de berekening van het kadastrale inkomen van de nieuwbouw, moet je de aangifte 106/3 indienen. Die aangifte bevat vier elementen:

  • Het bouwplan dat door stedenbouw is goedgekeurd
  • Het bestek van de aannemer
  • Alle facturen van de aannemer(s) en vakmensen en alle facturen van materialen die jij of je familie of vrienden zelf hebben verwerkt
  • Bewijsstukken – zoals foto’s of verklaringen – van de werkzaamheden die je zelf hebt uitgevoerd of gratis hebt laten uitvoeren

Maak van alle documenten een kopie en hou die gedurende vijf jaar goed bij. In al die tijd moet je die documenten op elk moment kunnen voorleggen aan de fiscus. Als de fiscus toch vaststelt dat er een te groot tekort is, kun je proberen te bewijzen dat je veel gratis hulp hebt gekregen, grote kortingen hebt gekregen of dat je woning nog niet helemaal af was toen je er bent ingetrokken.

Ook interessant