Breed draagvlak bij architecten voor digitale bouwaanvraag

  BE   24 februari 2014 Bron: NAV
Breed draagvlak bij architecten voor digitale bouwaanvraag
Tijdens de eerste dag van Batibouw 2014 hebben de Vlaamse ministers Philippe Muyters (Ruimtelijke Ordening) en Geert Bourgeois (Bestuurszaken) de lancering van de digitale bouwaanvraag voorgesteld. Hierdoor zal het vanaf 1 juni, en in een eerste fase bij een beperkt aantal steden en gemeenten, niet langer nodig zijn om een veelvoud aan exemplaren van de bouwaanvraag op papier in te dienen. NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie, is voorstander van deze administratieve vereenvoudiging. Hoewel de maatregel niet betekent dat de hoeveelheid werk voor de architect zelf vermindert, bevordert het wel de efficiëntie bij de gemeentebesturen. In eerste instantie hoopt NAV dan ook dat de digitale bouwaanvraag voor een verkorting van de behandelingstermijnen zorgt. Verder blijkt uit een recente enquête van NAV dat architecten hopen op nog uitgebreidere toepassingsmogelijkheden in de toekomst. Zo zou de tool onder meer informatie kunnen verstrekken over zonering, nutsvoorzieningen, van toepassing zijnde verordeningen en voorschriften…

Vanaf 1 juni 2014 start een eerste reeks Vlaamse steden en gemeenten met de digitale bouwaanvraag. Een internetloket zal toelaten om digitaal een aanvraag of melding in te dienen met alle bijhorende stukken. De bouwheer hoeft dus geen veelvoud aan plannen meer in te dienen, maar kan deze in PDF uploaden. Nadien kunnen de betrokkenen de stand van zaken opvolgen, tot en met de definitieve beslissing. Het systeem zal de gemeentebesturen toelaten om de aanvragen op een eenvoudigere manier te behandelen. Daarnaast vermijdt het loket dat bepaalde informatie twee keer moet worden ingediend. Ook de papierberg verkleint.
Samen met andere beroepsverenigingen heeft NAV de gelegenheid gehad om, tijdens de ontwikkeling van het loket, de verwachtingen van de architecten te uiten bij het projectteam van de Vlaamse Overheid. NAV heeft hierin vooral de nadruk gelegd op een vlot toegankelijk en gebruiksvriendelijk platform.
NAV is voorstander van deze administratieve vereenvoudiging. We hopen dat hierdoor de behandelingstermijnen verkort kunnen worden, gezien het tijdsverlies door postzendingen weggewerkt wordt. Anderzijds wijzen we erop dat het werk van de architect an sich hierdoor nauwelijks vermindert.

Internetloket is eerste halte op digitale snelweg: systeem bij voorkeur verder uitbouwen als uitwisselings- en opvolgingsplatform

Uit een enquête die NAV in januari uitvoerde bij meer dan 600 architecten, blijkt dat ze klaar zijn voor de digitale bouwaanvraag. Slechts een minderheid (11,4%) wil verder op papier blijven werken. Twee derden van de architecten vindt de gebruiksvriendelijkheid van het systeem erg belangrijk, en bijna 60% hoopt dat de tool in de toekomst ook toelaat extra informatie te downloaden, zoals zonering, nutsvoorzieningen, van toepassing zijnde verordeningen en voorschriften, e.d.
NAV houdt zich dan ook beschikbaar voor overleg om het systeem verder te finetunen. Concreet ziet NAV mogelijkheden om een digitaal model van Vlaanderen in het internetloket te integreren. Inplantingsplannen zouden ingevoegd kunnen worden in een overzichtskaart. Het systeem zou architecten ook moeten toelaten om basisgegevens over andere percelen en constructies snel terug te vinden. Ook een functie als uitwisselings- en opvolgingsplatform tussen bouwheer, architect en de diverse adviserende instanties, behoort tot de mogelijkheden.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo