Duurzaam Bouwen

Breathing Fence: de eerste natuurlijke werfomheining in België

Breathing Fence: de eerste natuurlijke werfomheining in België
Steeds meer bouwbedrijven nemen extra maatregelen om de hinder die een bouwwerf met zich meebrengt zoveel mogelijk te beperken. Ook bouwonderneming Vandenbussche leverde daarrond al heel wat inspanningen. Nu lanceert ze samen met de Gentse start-up Breathing Bricks een proefproject waarbij voor het eerst werfhekkens worden geplaatst die grotendeels uit planten bestaan. “Op deze manier kunnen we het omgevingslawaai verminderen, onze CO2-uitstoot reduceren en fleuren we tegelijk het straatbeeld op”, stelt Kristof Defruyt van Vandenbussche.

Een werf is een plek waar de meest uiteenlopende werkzaamheden plaatsvinden, die elk ook een specifieke soort hinder kunnen veroorzaken. Een standaardaanpak is daarom vaak niet mogelijk, maar toch kunnen kleine ingrepen een wereld van verschil maken voor de omwonenden en de mensen die elke dag op een werf aan de slag zijn. Dat weet ook Bouwonderneming Vandenbussche, die een samenwerking aangaat met de start-up Breathing Bricks om zijn werven groener en duurzamer in te richten.

Kristof Defruyt: “Breathing Bricks leerden we in het voorjaar van 2023 kennen tijdens RecAp, de allereerste Resilient City Accelerator, waar gerenommeerde vastgoedbedrijven, aannemers en ook tien innovatieve PropTech start-ups aan deelnamen. De bedoeling is om samen na te denken over hoe we de steden van morgen kunnen vormgeven en om een aantal pilootprojecten op te starten die een tastbare impact hebben op onze sector. De bouw- en vastgoedsector is immers verantwoordelijk voor bijna 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot.”

V.l.n.r.: Shailesh Chandra (Breathing Bricks), burgemeester Mathias De Clercq en Kristof Defruyt (CEO Vandenbussche)

Een groene long in de stad

Breathing Bricks uit Gent wil met ogenschijnlijk simpele, maar tegelijk innovatieve ingrepen meer groen in de stad creëren. “Onze ‘Breathing Fences’ zijn daar een mooi voorbeeld van: omheiningen uit duurzaam materiaal waarin we klimop en bamboe planten. Klimop en bamboe hebben immers een aantal bijzondere eigenschappen. Zo kan bamboe tot 35 ton koolstofdioxide per jaar opslaan en kunnen we met klimop de luchttemperatuur in stedelijke omgevingen tot 2,5°C verlagen. In feite zijn deze omheiningen de ideale oplossing voor bouwbedrijven die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen.”

Bouwonderneming Vandenbussche is de eerste bouwonderneming in België die met deze werfhekkens aan de slag gaat. Ze werden geplaatst op de werf van de Sint-Bavohumaniora in Gent. “We zijn zeer benieuwd naar de resultaten, om na te gaan hoeveel ton CO2-uitstoot we hiermee kunnen besparen. Alles wordt van nabij opgevolgd en gemonitord”, gaat Kristof verder. “Bovendien zijn er ook de andere troeven die dit project veel potentieel geven: deze omheiningen zijn ook geluiddempend, verhogen de privacy en zijn uiteraard veel aangenamer om naar te kijken.”

De stad Gent, die de primeur krijgt, reageert alvast enthousiast. “In een stad als Gent waar altijd veel werven zijn, is elk initiatief dat de hinder van die werven verzacht mooi meegenomen. Het komt niet alleen het straatbeeld ten goede, maar past ook perfect in onze doelstelling om Gent tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Het is goed dat ook de bouwsector mee de schouders zet onder minder CO2-uitstoot in onze stad”, stelt burgemeester Mathias De Clercq.

Een inspiratie voor de sector

Het initiatief sluit ook perfect aan op de duurzaamheidsvisie van Vandenbussche. “Op onze werven is de helft van onze stroom afkomstig van mobiele stadsbatterijen. Het is een milieuvriendelijk alternatief voor de gekende dieselgeneratoren. In alles wat we doen, hebben we dus aandacht voor het duurzame karakter van het bouwproces. Als leidraad nemen we hiervoor de CO2-prestatieladder, waarop we dit jaar nog niveau 3 behaalden. Daar zijn we erg trots op, maar onze ambitie reikt veel verder. We willen de sector blijven inspireren en het bouwlandschap hertekenen door een nieuwe standaard voor duurzamere bouwpraktijken te zetten”, besluit Kristof Defruyt.

Ook interessant