Bouwunie wil superbouwscholen

  BE   4 maart 2020 Bron: Bouwunie
Bouwunie wil superbouwscholen
Het aantal leerlingen in het bouwonderwijs is al jaren in dalende lijn. Met 7.496 leerlingen in de derdegraad zitten we momenteel op een historisch dieptepunt. Om het imago te verbeteren en op termijn terug meer leerlingen aan te trekken wil Bouwunie de sectormiddelen herverdelen over minder scholen. Zo is voor scholen die aan de juiste criteria voldoen meer budget om de kwaliteit en de uitstraling te verhogen.

De voorbije vijf jaar daalde het aantal derdegraadsleerlingen in het voltijds bouwonderwijs met 15 procent, terwijl het aantal vacatures piekt en de sector smeekt om geschoold personeel. De bouwsector telt maar liefst 34 knelpuntberoepen.
“We moeten ingrijpen want deze dalende tendens zal niet uit zichzelf keren. De bouw en het bouwonderwijs zitten duidelijk met een imagoprobleem”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.

“Om de aantrekkingskracht voor jongeren te verhogen moeten we durven inzetten op superbouwscholen waar we topkwaliteit aanbieden. Via een herverdeling van de sectormiddelen willen we enkel nog de scholen steunen die aan de juiste criteria voldoen. Zij kunnen verder investeren in kwaliteit en beter inspelen op de nieuwste bouwtechnieken en digitalisering met onder andere drones en VR. Dat moet leiden tot een beter en moderner imago van de bouwopleiding bij de jongeren én de ouders. Op middellange termijn rekenen we op een aanzuigeffect en zal hopelijk het aantal leerlingen terug stijgen.”

Jaarlijks worden vanuit de sector middelen verdeeld op verschillende manieren om de 209 technische scholen in Vlaanderen financieel te ondersteunen. De sector heeft afgesproken om te onderzoeken hoe deze verdeling efficiënter kan. Bouwunie wil het volledige budget van 1.8 miljoen euro Vlaamse middelen herverdelen over maximum 40 scholen. De beroepsvereniging wil daarbij ook het premiestelsel aanpassen. “Nu ontvangt elke leerling die bouwonderwijs volgt jaarlijks een premie als stimulans. Die steun zou in de toekomst enkel mogen naar jongeren die les volgen in een van de geselecteerde scholen”, aldus Waeytens.

Om te kunnen blijven genieten van de sectorsteun zullen de scholen aan een aantal criteria moeten voldoen. “We moeten zorgen voor een evenwichtige geografische spreiding. Ook het aanbieden van duaal leren is voor ons van groot belang. Er zijn voldoende leerwerkplekken in de bouwsector maar veel te weinig leerlingen. Daarnaast moeten met de sector nog een aantal andere criteria worden uitgewerkt. Mogelijkheden zijn dat de scholen zowel voor TSO als BSO een divers aanbod hebben en dat het bijscholen van leerkrachten optimaal ondersteund en gestimuleerd dient te worden. De scholen zouden tevens moeten beschikken over een moderne infrastructuur”, besluit Jean-Pierre Waeytens.

Evolutie aantal derdegraadsleerlingen in het voltijds bouwonderwijs per provincie (incl. BuSO) – 2014-2018

Bron: Dep. Onderwijs & Vorming

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo