Algemeen

Bouwsector zet schouders onder vernieuwd klimaatplan

Bouwsector zet schouders onder vernieuwd klimaatplan
Naar aanleiding van het vernieuwde klimaatplan van de Vlaamse regering, beklemtoont Embuild Vlaanderen dat de bouwsector alle zeilen bijzet om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. Zowel bij nieuwbouw als bij de renovatieverplichting voor nieuwe eigenaars ligt de lat in Vlaanderen stelselmatig hoger dan de EU voorschrijft. Conform het verstrengingspad richting energielabel A voor alle gebouwen bereidt de sector zich voor om tijdig de nodige capaciteit te voorzien. Daarom vraagt Embuild Vlaanderen om dat ambitieuze langetermijnpad nu te vrijwaren zonder halverwege de spelregels nog te veranderen. Want zowel de opdrachtgevers als de bouwbedrijven hebben nood aan rechtszekerheid.

Volgens Embuild Vlaanderen pak je de klimaatuitdaging aan met concrete, effectieve en coherente maatregelen. Zo legt Vlaanderen de lat hoger dan Europa om gebouwen energiezuinig te maken. In maart heeft het Europees parlement een nieuw pakket aan maatregelen goedgekeurd, maar in Vlaanderen ligt de lat stelselmatig hoger dan hetgeen de EU nu voorschrijft om finaal energielabel A te bereiken.

Een overzicht:

  • Terwijl in Vlaanderen vanaf 2025 alle nieuwbouw fossielvrij dient te zijn, schuift de EU 2028 naar voren. Voor overheidsgebouwen of publieke ruimtes wil de EU 2026.
  • Terwijl in Vlaanderen hernieuwbare energieproductie bij nieuwbouw en ingrijpende renovaties vandaag al verplicht is, schuift de EU 2028 voor nieuwbouw naar voren; 2032 voor renovaties.
  • Terwijl in Vlaanderen vandaag al nieuwe eigenaars binnen de vijf jaar hun gebouw dienen te renoveren tot minimaal energielabel D, wil de EU dat voor woningen tegen 2033 en voor andere gebouwen tegen 2030.
  • In Vlaanderen is vandaag het verstrengingspad voor energierenovaties nagenoeg bekend. De Vlaamse overheid legt opeenvolgend in 2028 en 2035 de lat steeds hoger voor energierenovaties om finaal label A op te leggen voor woningen in 2040 en voor appartementen in 2045. Dat is respectievelijk tien en vijf jaar vroeger dan de Europese vereiste.

Bovendien is het Vlaams energiebeleid ook coherent met het asbestverwijderingsbeleid.

“Met effectieve en coherente maatregelen over de beleidsdomeinen heen maak je het verschil. Zo hebben we in Vlaanderen ook een asbestbeleid om renovaties en de woonomgeving asbestveilig te maken. De verkoop van een woning gaat sinds vorig jaar gepaard met een asbestattest dat een asbestdeskundige aflevert. Dat attest informeert je over de aanwezige asbest en de risico’s. Verwijder asbest vooraleer je renoveert. Asbest komt voor in meer dan 3.500 toepassingen. Reden te meer om een professional in te schakelen voor het veilig en grondig verwijderen ervan, want door de toenemende verwering nemen de gezondheidsrisico’s toe”, zegt Marc Dillen van Embuild Vlaanderen.

Ook interessant


Build for Life