Algemeen

Bouwsector kreunt onder sociale dumping

Staatssecretaris Crombez heeft van Europa te horen gekregen dat de Belgische maatregelen tegen sociale dumping niet door de beugel kunnen. De Europese Commissie is een procedure van ingebrekestelling gestart tegen ons land. De Belgische maatregelen tegen detacheringsfraude zijn volgens de Commissie in strijd met het vrij verkeer van personen.

Staatssecretaris Crombez reageerde al scherp en ook Bouwunie is niet te spreken over de gang van zaken. Europa schiet zelf schromelijk tekort om iets te doen aan de problematiek van de sociale dumping maar belemmert tegelijkertijd een lidstaat om zélf de noodzakelijke maatregelen te nemen. Ondertussen lijdt de Belgische bouwsector onder de oneerlijke concurrentie, vaak door illegale constructies met werknemers en zelfstandigen die alle regels en minimumvoorwaarden aan hun laars lappen. We hebben dringend maatregelen nodig. Als we de sociale dumping niet snel afremmen, gaan nog meer bouwbedrijven failliet.

Het principe van het vrij verkeer van diensten is een goed principe. Het grote probleem is dat het vrij verkeer van diensten in Europa is ingevoerd zonder enige vorm van harmonisering van de sociale zekerheid, van de arbeids- en loonvoorwaarden. Werknemers uit lageloonlanden en landen met een zeer nieuw, rudimentair sociaal zekerheidssysteem gaan massaal werken in lidstaten met hoge arbeids- en loonvoorwaarden en een goed uitgebouwd sociaal zekerheidssysteem. Op deze manier wordt sociale dumping in de hand gewerkt. De detacheringsrichtlijn, die ervoor zou moeten zorgen dat de arbeids- en loonvoorwaarden in het land van effectieve tewerkstelling gerespecteerd moeten worden, werkt niet in de praktijk. Landen zijn niet in staat om de verplichting af te dwingen en te laten respecteren.

Ondertussen laat de Europese Unie niet toe dat een lidstaat zelf een meldingsplicht invoert of controlemiddelen oplegt ten aanzien van andere EU-bedrijven. Dat wordt immers beschouwd als een rem op het vrij verkeer van diensten.

De EU heeft een probleem van deloyale concurrentie en sociale dumping gecreëerd, en is voorlopig niet in staat om het op te lossen. In plaats van lidstaten te beboeten omdat ze dan maar zelf de problemen oplossen, zou Europa hen dringend moeten toelaten om zelf de frauduleuze praktijken aan te pakken.

Ook interessant


Build for Life