Nieuwbouw

Bouwondernemersvertrouwen op één na laagste peil sinds 2018

Bouwondernemersvertrouwen op één na laagste peil sinds 2018
Het bouwverlof is voor de meeste regio’s afgelopen en dus gaan de bouwbedrijven weer aan de slag. Maar dat doen ze met weinig vertrouwen, zo blijkt uit de Bouwbarometer van Bouwunie, dé conjunctuurbarometer van de bouw. In het tweede kwartaal van 2022 klokt de Barometer af op 97 punten, het op één na laagste niveau sinds het eerste kwartaal van 2018. Enkel in het eerste kwartaal van 2020 – het begin van corona – deed de Barometer het nog slechter (met 94,8 punten). “Bouwbedrijven krijgen nog altijd af te rekenen met diverse, hoop oplopende kosten die ze niet of moeilijk kunnen doorrekenen. Die tasten de winstgevendheid aan. Ook stijgt de onzekerheid bij klanten door de vele berichten over de prijsstijgingen, de klimaatveranderingen en de mogelijke recessie. Daardoor kijken potentiële (ver)bouwers de kat uit de boom. Wat natuurlijk het vertrouwen van de bouwbedrijven in de huidige en toekomstige economische situatie niet vooruithelpt”, aldus Bouwunie.

Bouwunie maakt sinds 1996 de bouwbarometer op. Het is dé conjunctuurindicator voor de ruime bouwsector. Waarden boven index 100 wijzen op een positief evoluerende conjunctuur, waarden onder index 100 wijzen op een negatief evoluerende conjunctuur.

Orderboekjes krimpen

Voorlopig zit het werkvolume nog goed. 9 op de tien bouwondernemers zeggen dat ze voldoende werk hebben. Iets meer dan een vijfde geeft wel aan minder werk te hebben dan in de eerste maanden van dit jaar. Voor de eerstvolgende maanden verwachten 4 op 10 minder werk te hebben.

Klanten stellen projecten uit

De oorzaken voor deze minder goed gevulde orderboekjes? De hoog oplopende kosten, omwille van de hogere prijzen voor energie, transport, lonen en materialen, én de groeiende onzekerheid bij de klanten. Die onzekerheid wordt dagelijks gevoed met onheilsberichten over prijsstijgingen, de oorlog in Oekraïne, de klimaatveranderingen en een mogelijke recessie. Potentiële (ver)bouwers wachten bijgevolg af. Uit een eerdere Bouwunie-bevraging van midden mei 2022 blijkt dat 53% van de bouwbedrijven ervaren dat mensen twijfelen om een offerte te vragen of een gemaakte offerte goed te keuren, 45% hebben minder vragen voor nieuwe projecten, 43% hebben klanten die hun project of deel van het project uitstellen, 24% hebben klanten die hun project hebben afgezegd en 19% hebben klanten die hun project willen wijzigen.

Winstgevendheid daalt

De vele prijs- en kostenstijgingen vreten de winstgevendheid van de bouwbedrijven aan. Omdat ze de hogere kosten onvoldoende kunnen doorrekenen. 4 op 10 zeggen dat de winstgevendheid van het bedrijf vandaag slechter is dan enkele maanden geleden.

4 op 10 op zoek naar personeel

Ondanks de huidige problemen, blijft de aanwervingsbereidheid groot. Maar de zoektocht verloopt nog altijd heel moeilijk. 15% werken nu met minder personeelsleden dan in het begin van het jaar en 11% verwachten na de zomer met minder mensen te werken. 14% denken dat het er meer zullen zijn. 43% van de bouwondernemingen zijn op dit moment op zoek naar medewerkers. Bij de meesten gaat het om één of meer extra mensen. Bij 39% (ook) om een vervanging.

Tevredenheid zit op dieptepunt

Ondertussen zijn nog maar 35% van de bouwondernemers echt tevreden over de (financiële) toestand van het eigen bedrijf. In maart was dat nog de helft. Midden vorig jaar nog 60%.

Ook interessant