Bouwondernemers hebben weinig vertrouwen in Vlaamse regering

  BE   11 oktober 2019 Bron: Bouwunie
Bouwondernemers hebben weinig vertrouwen in Vlaamse regering
Meer dan de helft van de bouwondernemers heeft op dit moment weinig tot zeer weinig vertrouwen in de nieuwe Vlaamse regering. Dat blijkt uit een bevraging die Bouwunie voerde bij zo’n 200 Vlaamse aannemersbedrijven. Administratieve vereenvoudiging en oneerlijke concurrentie aanpakken zijn de prioriteiten waar Vlaanderen werk van moet maken.

Ondertussen zijn de krachtlijnen van het regeerakkoord gekend. Uit een bevraging bij 178 bouwondernemers blijkt dat het wantrouwen ten opzichte van de nieuwe regering groot is. 45% van de werkgevers geeft aan weinig of geen vertrouwen te hebben, bij de zelfstandigen zonder personeel is dit zelfs 65%.

De bevraging peilt ook naar de prioriteiten waar de Vlaamse regering volgens de ondernemers werk van moet maken. 79% wil snel stappen vooruit zien in de vermindering van de administratieve rompslomp. Ook de concretisering van de renovatiedoelstellingen met duidelijkheid over de premies (44%) en meer fiscale ondersteuning voor bouwers (34%) staan hoog op de agenda. Een op drie vraagt extra aandacht en middelen in de zoektocht naar goed personeel. Ook de gevolgen van de afschaffing van de woonbonus zijn bevraagd. 40 % van de aannemers vreest dat er klanten zullen afhaken voor renovatie en nieuwbouw. Bouwunie vraagt om een overgangsperiode van een jaar in te voeren. Tijdens deze overgangsperiode kunnen dan gepaste compensaties voor bouwers en verbouwers uitgewerkt worden.

“Er is nog werk aan de winkel voor de Vlaamse regering om het vertrouwen van de bouwondernemers te winnen”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. “Het regeerakkoord ziet erop een aantal vlakken nochtans veelbelovend uit en bevat enkele mooie beloftes. Er is focus op activering van werkzoekenden, er zijn stimulansen om renovatie te ondersteunen en er is een duidelijke belofte om werk te maken van administratieve vereenvoudiging. Het is nu aan de bevoegde ministers om dit beloofde beleid te concretiseren. Wat de vraag naar administratieve vereenvoudiging betreft heeft de regering alvast alle troeven in handen. In het regeerakkoord staat letterlijk dat wanneer een administratieve last wordt ingevoerd, er ook lasten worden afgeschaft met het oog op de verderzetting van een globale administratieve lastenverlaging. Dit is een maatregel waar Bouwunie al jaren voor pleit. We rekenen erop dat deze belofte ook wordt hard gemaakt.”

Bouwunie heeft meerdere concrete vereenvoudigingsvoorstellen. Er zijn hoge verwachtingen voor het Only Once-principe en het optimaal delen van gegevens tussen alle administraties. Bouwunie pleit onder meer voor een digitale kluis waarin ondernemers alle overheidsdocumenten en -attesten kunnen bewaren en telkens aan de bevoegde instanties machtiging kunnen geven om deze in te kijken.

Ook de verwachtingen voor de nieuwe federale regering zijn bevraagd. “Hier ligt de focus vooral om het uitbreiden van btw-tarief van 6% en op het versterken van de lastenverlaging. Daarnaast vragen de ondernemers om werk te maken van het aanpassen van de bijkluswet, het aanpakken van sociale dumping en het wettelijk mogelijk maken van freelance in de bouw”, aldus Jean-Pierre Waeytens.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo