Nieuwbouw

Bouw vreest voor faillissementen en banenverlies

Bouw vreest voor faillissementen en banenverlies
54% van de bouwondernemingen heeft op dit moment minder tot bijna geen contacten die leiden tot nieuwe opdrachten, zo blijkt uit een enquête van de Confederatie Bouw waaraan 350 bouwbedrijven hebben deelgenomen. Een kwart van de ondernemingen vreest dan ook tegen het eind van het najaar met een afgeslankt personeelsbestand te werken. 9% verwacht zonder verbetering failliet te gaan tegen het einde van het jaar. “De bouw leek aanvankelijk nog al bij al ok uit de coronacrisis te komen, maar op een maand tijd is die situatie gekeerd”, stelt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw, vast. “Een specifiek relancebeleid op maat van onze sector is nodig.”

De bouw leek de coronacrisis aanvankelijk goed te verteren, hoewel op het hoogtepunt ervan 2/3de van de bouwbedrijven gesloten was. Maar nu de sector terug draait, is de situatie totaal veranderd. Dat heeft vooral te maken met het stilvallen van de vraag. Meer dan de helft van de bouwbedrijven (54%) heeft minder tot geen contacten die tot nieuw werk leiden. Dat zal in het najaar meteen ook repercussies hebben: 23% van de bouwondernemers zal genoodzaakt zijn om werknemers te ontslaan, terwijl 9% vreest voor een faillissement.

Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw: “Onze sector heeft nu vooral nood aan snel ingevoerde maatregelen die de vraag stimuleren. Investeringen in nieuwbouw, renovatie, sloop en heropbouw, sociale huisvesting en openbare werken moeten worden aangemoedigd. Bedoeling is om nu zo snel mogelijk het vertrouwen te herstellen en een klimaat te creëren zodat particulieren, bedrijven en overheden investeren in het duurzamer maken van woningen, gebouwen en infrastructuur allerhande.”

Het aantal klantencontacten en gevulde orderboeken ligt nog iets lager bij de woningbouwers, zo blijkt verder uit de enquête. De sector zou dit jaar een negatieve groei kennen van 14,60%, aldus het federaal Planbureau. Daarom pleit de Confederatie Bouw, samen met de bij haar aangesloten Federatie van Woningbouwers, voor een verlaging van de btw van 21% naar 6% op de 60.000 euro bij de bouw of aankoop van een nieuwbouw voor eigen gebruik of als investering en met, al dan niet, een maximumoppervlakte van 190m2 (voor een huis) en 100m2 voor een appartement. Een variant op deze maatregel werd ook ingevoerd tijdens de financiële crisis van 2008 en zorgde ervoor dat ons land niet te zwaar wegzonk in die crisis. Op zich niet verbazend, want als het in de bouw goed gaat, gaat het overal goed.

Ook interessant