Bouw energiezuiniger dan de wet voorschrijft

  BE   Bron: Bouwunie
Wie vandaag bouwt of renoveert, ligt veel meer dan vroeger wakker van het duurzame karakter van zijn (ver)bouwproject. Minder milieuvervuiling en vooral meer energiebesparing zijn echte aandachtspunten. Deze trend is al enige tijd aan de gang. Door de crisis, de verhoogde aandacht voor het klimaat en de talrijke steunmaatregelen, is duurzaam bouwen in een stroomversnelling gekomen. Ook de wettelijke normen verstrengen. Een nieuw huis moet dit jaar aan strengere energie-eisen voldoen. En de evolutie zet zich door. Wie na één of twee jaar geen verouderde woning wil, doet liefst nu al beter dan wat de wet voorschrijft. Eén op drie klanten vraagt daar trouwens al spontaan om. Dit blijkt uit een enquête van Bouwunie, de bij Unizo aangesloten Unie van het KMO-bouwbedrijf, bij 209 Vlaamse aannemers woningbouw en ruwbouwwerken.

Steeds meer mensen worden zich bewust van het belang van energiebesparende maatregelen. Deze investeringen zijn en blijven, ook in tijden van crisis, niet alleen noodzakelijk, maar ook intelligent. Bovendien stimuleert de Vlaamse overheid met het Energierenovatieprogramma 2020 de mensen om ook effectief over te gaan tot het renoveren en energiezuinig maken van hun woningen. Nu al specialiseren aannemers zich in het plaatsen van woningen die zo geïsoleerd en geconcipieerd zijn dat je flink wat energie bespaart en tegelijkertijd het comfort in huis verhoogt.

Ook de wetgever mengt zich in het debat. De Vlaamse overheid heeft de energieprestatieregelgeving ambitieuzer gemaakt. Nieuwe woningen moeten energiezuiniger zijn. Hun maximale E-peil is van E-100 naar E-80 gebracht. Het E-peil is een maat voor de energiezuinigheid van een woning. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning. Daarnaast zijn de isolatie-eisen voor buitenmuren en daken verstrengd zowel voor nieuwbouw, uitbreidingen als verbouwingen en dat voor elke bestemming. In de volgende jaren zullen de eisen nog verhogen. De lage-energiewoning en het passiefhuis zijn dus de uitdagingen van de toekomst.

Energiezuinig bouwen raakt ook meer en meer ingeburgerd bij de klanten. Gemiddeld gezien vragen zo’n 34% van de particuliere klanten en 23% van de bedrijven aan de aannemer spontaan om een woning of bedrijfsgebouw te bouwen dat energiezuiniger is dan wat de wet op dit moment voorschrijft. 43% van de ondervraagde aannemers zegt dat dit er tegenover vorig jaar beduidend meer zijn. We kunnen dus van een echte trend spreken.

Belangrijke technieken die bij nieuwbouw én renovatie de energiezuinigheid bevorderen en waarvoor de klant volgens de aannemers best kiest, zijn, in volgorde van belangrijkheid: hoge isolatiewaarde, luchtdichtheid, ventilatie en hoogrendementsglas.

Bouwunie geeft 10 tips om energie te besparen in uw woning
1. Zorg voor extra isolatie van uw dak (bijvoorbeeld meer dan 15 cm minerale wol)
2. Isoleer uw vloer extra goed (bijvoorbeeld meer dan 4 cm XPS)
3. Kies voor superisolerende ramen en glas
4. Kies voor energiezuinige verwarming, bijvoorbeeld met een condensatieketel
5. Zorg voor een goede regeling van de verwarming, met thermostaatkranen en klokthermostaat en/of een weersafhankelijke regeling
6. Voorzie extra isolatie van de buitenmuren (bijvoorbeeld meer dan 6 cm PUR)
7. Koop energiezuinige toestellen (met minstens label A)
8. Zorg voor efficiënte en energiezuinige verlichting
9. Kies voor milieuvriendelijke energie
10. En – last but not least – woon energiezuinig (laat ramen en deuren niet onnodig lang open staan, zet de verwarming een paar graden lager als je weggaat,...)

Bouwunie benadrukt steeds de belangrijke rol van de vakman in het energiebesparingsverhaal. Hoe dik isolatie ook is of hoe energiezuinig ook een verwarmingstoestel, ze worden waardeloos bij een verkeerde of slechte uitvoering of installatie. Enkel kwalitatief uitgevoerde werken leiden tot een echte energiebesparing.
Ook de klanten zijn zich daarvan bewust. Bouwunie ondervroeg op de beurs “Bouw & Reno” begin januari in Antwerpen 51 mensen met concrete bouw- of verbouwplannen. Ze gingen allemaal, zonder één enkele uitzondering, een beroep doen op een vakman om hun plannen tot een goed einde te brengen. “Omwille van diens kennis, vakmanschap en ervaring”. 61% steekt daarnaast ook zelf de handen uit de mouwen. Meestal om kosten te besparen, soms ook omdat ze zelf of in hun familie- of vriendenkring de nodige kennis in huis hebben. De “handige harry’s” laten vooral isolatie, verwarming en pleisterwerken over aan een gespecialiseerde aannemer. 94% van de ondervraagde (ver)bouwers wint vooraleer van start te gaan met zijn project, advies in bij een vakman. Ook hier staan isolatie, verwarming en energie in het algemeen, bovenaan het vragenlijstje. Op de vraag of ze nog andere kanalen gebruiken voor informatievergaring, antwoordde 49% spontaan dat ze via het internet aan bijkomende info en tips geraken. Goed om weten voor al wie actief is in de bouwsector! 96% van de ondervraagden vindt energiezuinigheid belangrijk bij de keuze van de werken en de materialen. De overgrote meerderheid van hen (84%) omdat dit beter is voor hun portemonnee én voor het klimaat.

Uit de Bouwunie-enquête bij 209 aannemers van woningbouw en ruwbouwwerken blijkt ook dat de aannemers geen herstel van de nieuwbouw verwachten in 2010. Het zijn de renovatie- en de isolatiewerken die de bouwsector momenteel overeind houden. De talrijke berichten over herstructureringen en stijgende werkloosheid kunnen evenwel nog roet in het eten gooien.
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo