Algemeen

Bodemkaart Brussel online te raadplegen

In de stad is grond een schaars en gegeerd goed. Er slim en voorzichtig mee omspringen is een absolute noodzaak. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelden er dan ook strenge regels in verband met de bodemkwaliteit. Je kunt niet zomaar bouwen op een verontreinigde bodem, maar moet die eerst laten saneren. Alleen zo kan de stad de gezondheid van de burgers garanderen, klinkt het bij Leefmilieu Brussel. Gelukkig helpt Leefmilieu Brussel burgers en bedrijven die willen bouwen en een bodemattest nodig hebben. Zo ontwikkelde het agentschap een handige bodemkaart die je online kunt raadplegen.

Wat kun je aflezen op de kaart van de bodemtoestand in Brussel?

Op de Brusselse bodemkaart, die je kunt raadplegen via een praktische GIS-website, staan alle gevalideerde kadastrale percelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangeduid waarvoor Leefmilieu Brussel gecontroleerde informatie heeft over de bodemkwaliteit. De kaart is al behoorlijk volledig, maar evolueert nog elke dag, wanneer er bijvoorbeeld een bodemsanering plaatsvindt of een nieuw perceel geïnventariseerd wordt.

Elk gevalideerd perceel behoort tot een categorie:
  • Categorie 0: mogelijk verontreinigd perceel
  • Categorie 1: niet-verontreinigd perceel
  • Categorie 2: licht verontreinigd perceel zonder risico
  • Categorie 3: verontreinigd perceel zonder risico
  • Categorie 4: verontreinigd perceel in onderzoek of behandeling


Waarvoor dient deze bodeminventaris?

De inventaris en kaart zijn een hulpmiddel om de bodemtoestand in Brussel te verbeteren. Leefmilieu Brussel wil de bodemplanning en het bodembeheer in Brussel naar een hoger niveau tillen en zo ook aan de volksgezondheid en de milieukwaliteit werken. Als burger, projectontwikkelaar, koper, eigenaar, … kan de bodemkaart handig van pas komen wanneer je een milieuvergunning of stedenbouwkundige vergunning aanvraagt. Toch vervangt deze tool het bodemattest geenszins, benadrukt Leefmilieu Brussel. Het bodemattest is een officieel en verplicht attest om een terrein te verkopen of een zogenaamde risicoactiviteit (zoals benzinestations) over te dragen aan een andere partij.

Build for Life