Betonnen molgoten langs wegen en terreinen

3 augustus 2022 Bron: Bouw & Wonen
Betonnen molgoten langs wegen en terreinen
Betonnen molgoten zijn de meest perfecte oplossingen om hemelwater op een snelle manier af te voeren. Wanneer u problemen hebt met een snelle afvoering van hemelwater bij een enorme plensbui bieden molgoten uitkomst. Deze zijn dusdanig ontworpen dat water op een efficiënte manier wordt afgevoerd naar de plek waar u dat wenst. Hierbij kunt u denken aan een rioolput of een naastgelegen, lager gebied waar het water geen kwaad kan. Er zijn vele toepassingsmogelijkheden voor betonnen molgoten, zowel in de private als in de infrastructuur sector. Wanneer er op een weg veel water blijft staan kan dit voor gevaarlijke situaties in het verkeer zorgen. Voertuigen kunnen wegslippen of gaan tollen waardoor er ongelukken ontstaan. Door het plaatsen van molgoten aan beide zijdes van de weg wordt het water snel afgevoerd en behoort zogenaamde aquaplanning tot de verleden tijd.

Vele toepassingsmogelijkheden van molgoten beton

Molgoten zijn ook prima inzetbaar op rotondes, woonerven en eigenlijk alle plaatsen waar het niet wenselijk is dat zich in korte tijd water ophoopt bij een bui. Ook op opritten of langs tuinpaden bieden molgoten uitkomst. Ze zijn dusdanig ontworpen dat de uiteinden makkelijk in elkaar passen, als een soort legpuzzelstukjes. Hierdoor kunt u lange afstanden afleggen zonder dat het onderbroken wordt. Het middengedeelte van de goot is een soort van geultje. Dit zorgt ervoor dat water snel wordt afgevoerd, net als in een slootje het geval is. Omdat ze vrij plat zijn kan verkeer er zonder er hinder van te ondervinden makkelijk overheen rijden. Met een bezem of veegwagen zijn blad en ander vuil makkelijk uit de molgoten te verwijderen.

Plaatsen van molgoten

Molgoten van beton worden vaak langs klinkerwegen en asfaltwegen geplaatst. Maar we vinden ze ook veel terug op pleinen, rotondes en woonerven. Dankzij de vormgeving steken ze niet boven het straatwerk uit waardoor ze een hinderlijk obstakel vormen. Verkeer rijdt er makkelijk overheen en eventueel blad en ander afval is makkelijk uit de betonnen molgoot te vegen. Niet alleen voor de infrastructuur, ook voor particulieren zijn ze heel bruikbaar. Wanneer uw oprit of tuinpad niet goed afloopt waardoor er continu water op blijft staan wordt door plaatsing van molgoten dit verholpen. Het enige wat u hoeft te doen is een gleuf naast het straatwerk te graven waar deze precies inpast. Wanneer u betonnen molgoten wilt plaatsen hoeft u niet het gehele straatwerk te verwijderen. Een ondiepe geul uitgraven ter breedte van een molgoot is al afdoende. U plaatst daarin de betonnen molgoot en zorgt ervoor dat het naar het gewenste lager gelegen gedeelte of een afvoerput afloopt. Omdat beton zeer stevig is, bestand tegen alle weersinvloeden en een zeer lange levensduur heeft hebt u een permanente oplossing voor wateroverlast.

Oersterke betonnen molgoten

Omdat molgoten uit prefab beton zijn vervaardigd zijn ze oersterk. Zelfs het zwaarste vrachtverkeer dat er veelvuldig overheen rijdt vormt geen enkel probleem voor de betonnen molgoot. Prefab beton is duurzaam en kent een extreem lange levensduur. Het gaat niet scheuren, barsten of krimpen door temperatuurschommelingen en het is heel goed bestand tegen vocht.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo