Duurzaam Bouwen

Belsolar roept met de SolarBoy op tot futureproof wonen

“Een zonneboiler met thermische zonnecollectoren is niet alleen de beste oplossing om met de gratis energie van de zon het water voor je bad, douche of keuken te verwarmen”, legde Wim Persoons, voorzitter van sectorassociatie Belsolar, op de eerste dag van Batibouw 2016 uit. “Zonnewarmte is ook de meest milieu- en energie-efficiënte manier om futureproof te wonen. En toch kent de verkoop van zonneboilers de laatste jaren een terugval.” Om dat tij te kenteren, stelde Belsolar de SolarBoy aan de pers voor. Dit uniek 3D-figuurtje zal vanaf nu in alle communicatie worden gebruikt om duidelijk te maken wat een zonneboilerinstallatie precies is, en om zonneboilers te promoten bij een zo groot mogelijk publiek. Tegelijk pleit Belsolar bij de overheid voor een correcte validatie van thermische zonne-energie in de EPB-berekening, voor het behoud van premies voor zonneboilerinstallaties bij renovatie en bouwaanvragen van voor 01/01/2014, en voor het stimuleren van de vervanging van elektrische boilers door zonneboilers. Annemie Turtelboom nam alvast de rol van doopmeter van de SolarBoy op zich.

Goedkope én groene warmte

Met een zonneboiler bespaar je op jaarbasis zowat 60% (en meer) van de energie die nodig is om het water voor je bad, douche en keuken te verwarmen. Wanneer het verwarmen van sanitair warm water met woningverwarming wordt gecombineerd – vooral bij vloerverwarming is dat een heel efficiënte oplossing – , kan de jaarlijkse besparing oplopen tot 35% van de totaal benodigde energie.

Zonneboilers dragen niet alleen bij tot een vermindering van de energiefactuur, ze zorgen ook voor ‘echte’ groene warmte. Een zonneboilerinstallatie van 5 m² haalt tot 2.500 kWh nuttige warmte uit de zon. Dat is tot vier keer meer dan fotovoltaïsche panelen (pv-panelen), die zonne-energie omzetten in elektriciteit. Daarnaast bespaar je met een zonneboilerinstallatie een aanzienlijke hoeveelheid gas of stookolie die anders nodig zou zijn om water te verwarmen: elk jaar gemiddeld 55 m³ gas en 60 liter mazout per vierkante meter zonnecollector. Een zonneboiler vermindert daarenboven in belangrijke mate de CO2-uitstoot van gebouwen. Bij een eengezinswoning kan met een zonneboilerinstallatie gemiddeld 500 kg koolstofdioxide (CO2) per jaar worden vermeden.

Futureproof wonen

Een zonneboiler is niet alleen de meest energie- en milieu-efficiënte manier om gebruik te maken van de gratis energie van de zon, het is ook de basis om echt futureproof te wonen.

SolarboyConform het Trias Energeticas-principe is het beperken van de energie- en warmtevraag het eerste wat elke bouwer of verbouwer moet doen. Dat kan andere door doorgedreven te isoleren. Het plaatsen van pv-panelen komt pas op de tweede plaats en is als het ware de kers op de taart om in de nog maar geringe energiebehoefte te voorzien op een hernieuwbare manier.

Een gemiddelde K45-woning heeft een warmtevraag van ±16.000 kWh/jaar, bij een lage-energiewoning ligt een warmtevraag rond de 10.000 kWh/jaar, en bij een passiefwoning is dat ongeveer 7.000 kWh/jaar. Hoe kleiner de warmtevraag voor ruimteverwarming, hoe groter het aandeel dat de verwarming voor sanitair water verhoudingsgewijs inneemt in de totale warmtevraag. Bij een K45-woning gaat 75% van de warmtevraag naar ruimteverwarming en 25% naar de verwarming van sanitair water, bij een lage-energiewoning gaat 60% van de warmtevraag naar ruimteverwarming en 40% naar de verwarming van sanitair water, bij een passiefhuis gaat 40% van de warmtevraag naar ruimteverwarming en maar liefst 60% naar de verwarming van sanitair water.

Om futureproof te wonen, wordt sanitair water bij voorkeur verwarmd met thermische zonnecollectoren. In combinatie met andere duurzame energiebronnen kan thermische zonne-energie ook een groot gedeelte van de ruimteverwarmingsbehoefte dekken. Belsolar pleit daarom voor een correcte validatie van thermische zonne-energie in de EPB-berekening, vermits het E-peil van een woning geen waarachtige maatstaf is voor de energiezuinigheid van de woning. Volgens de huidige EPB-criteria daalt het E-peil van een woning enorm wanneer een dak vol pv-panelen wordt gelegd, maar de warmtevraag van de woning vermindert hierdoor geenszins. Bij thermische zonnecollectoren is dat totaal anders. Met thermische collectoren daalt het E-peil van de woning en daalt ook de warmtevraag, precies zoals het Trias Energetica-principe het wil.

Tij kenteren

Dankzij de verantwoorde ondersteunende maatregelen die de overheden de voorbije jaren hebben toegepast, namelijk een eenmalige beperkte premie en niet – zoals voor pv-panelen – certificaten die 20 jaar op de overheidsbegroting wegen, steeg de verkoop van thermische zonnepanelen van 42.000 m² in 2010 tot meer dan 100.000 m² in 2012. Maar nadien ging de verkoop in dalende lijn. In 2015 werden er slechts 45.000 m² thermische zonnecollectoren verkocht. Ook het aantal intenties om een zonneboiler te installeren, ging achteruit. In de recentste REG-enquête van het VEA (juni 2015) gaf slechts 6% van de ondervraagden aan van plan te zijn om in de komende 5 jaar een zonneboiler te installeren. In de REG-enquête van 2013 was dat nog 8%.

Deze cijfers moeten de volgende jaren aanzienlijk stijgen willen we de Europese normen halen, aldus Wim Persoons van Belsolar. “Daartoe moet thermische zonne-energie in de EPB-berekening correct worden gevalideerd en moeten de premies voor een zonneboilerinstallatie bij renovatie en bij bouwaanvragen van voor 01/01/2014 behouden blijven. Woningen die voor die datum een bouwaanvraag hebben ingediend, hebben recht op een premie van 550 euro/m², zelfs al is die woning nog niet gebouwd. Zij profiteren dus twee keer: én van een lager E-peil én van een premie. Weinig mensen weten dit, maar het maakt het plaatsen van een zonneboiler wel bijzonder interessant. Eveneens van belang is dat door de overheden de vervanging van elektrische boilers door zonneboilers wordt gestimuleerd. Voor consumenten is dat een prima zaak, want het vervangen van een oude elektrische boiler door een zonneboiler hebben ze binnen de 6 jaar terugverdiend.“

Ook een betere communicatie naar het grote publiek is nodig. Want te veel mensen weten nog steeds niet wat een zonneboilerinstallatie precies inhoudt en verwarren die nog te vaak met pv-installatie. Daarom dat Belsolar de website www.belsolar.be heeft opgestart. Op dit zonneboiler-infoplatform vinden particulier en professionelen een concreet, objectief en niet-merkgebonden antwoord op alle vragen over thermische zonne-energie. Belsolar verzorgt tevens al enkele jaren mediagenieke acties en campagnes om zonneboilers te promoten bij het groot publiek.SolarBoy by Belsolar

Om visueel duidelijk te maken wat een zonneboilerinstallatie precies is en om alle promotieboodschappen rond zonneboilers één en het zelfde gezicht – lees één en het zelfde lijfje – te geven, ontwikkelde Belsolar, de sectorassociatie van fabrikanten en verdelers van zonneboilers, nu ook de ‘SolarBoy’. Dit unieke 3D-figuurtje werd tijdens de eerste dag van Batibouw (25/02/16) als levensgrote pancarte voorgesteld aan de aanwezige journalisten. Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, nam de rol van doopmeter van de SolarBoy op zich.

Ook interessant