Belgisch gezin bezit gemiddeld 450.000 euro

  BE   14 maart 2016 Bron: Logic-Immo
Belgisch gezin bezit gemiddeld 450.000 euro
België is een welvarend land, maar in de top-tien-lijstjes van de rijkste landen, berekend op basis van het gemiddelde inkomen of het bbp per capita, verschijnt ons landje maar zelden. Wanneer je echter het volledige vermogen van een Belgisch huishouden in kaart brengt, inclusief vastgoed en beleggingen, prijken we bovenaan de lijst in Europa. Laten we dit eens in detail bekijken...

Gemiddelde vermogen van een huishouden

Om te weten te komen hoe rijk een gezin is, kun je kijken naar het inkomen of wat er op de bankrekening staat. Maar ook de waarde van onroerende goederen en beleggingen zijn een onmiskenbaar onderdeel van iemands vermogen. Het gemiddelde vermogen van een huishouden omvat al deze elementen:
  • kapitaal op bankrekeningen,
  • beleggingen, inclusief pensioensparen en levensverzekeringen,
  • waarde van onroerende goederen in eigendom,
  • openstaande schulden.

Belg bezit gemiddeld 450.000 euro

ING maakte deze berekening voor een selectie Europese landen. Uit hun onderzoek bleek dat een Belgisch gezin beduidend rijker is dan een Nederlands, Frans of Duits gezin. Een Belgisch huishouden bezit gemiddeld 450.000 euro, terwijl het Europese gemiddelde zo’n 255.000 euro bedraagt. In Nederland bedraagt het gemiddelde vermogen 355.000 euro, terwijl ze in Duitsland amper 205.000 euro halen. Griekenland bengelt, in tegenstelling tot andere Zuid-Europese landen als Italië en Spanje, onderaan met 90.000 euro per huishouden.

Woningbezit maakt ons rijk

De verklaring voor de relatieve welvaart van Belgische gezinnen? Heel veel gezinnen zijn eigenaar van hun eigen woning. Het verschil met een land als Duitsland is bijvoorbeeld erg groot, omdat de Duitse huizenmarkt een echte huurmarkt is. Maar weinig Duitsers zijn eigenaar van hun eigen stekje. In landen met een sterke koopmarkt, zoals België en Spanje, stellen we vast dat het vermogen meteen een pak hoger ligt.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo