Amper 11% van bouwbedrijven kan een arbeider uitlenen aan het onderwijs

  BE   24 maart 2023 Bron: Embuild Vlaanderen
Amper 11% van bouwbedrijven kan een arbeider uitlenen aan het onderwijs
Uit een ledenbevraging van Embuild Vlaanderen blijkt dat maar 11% van de aannemers de komende tijd arbeiders kan missen om in te springen in het onderwijs. Voor bedienden ligt dit percentage met 16% iets hoger. Het grote personeelstekort, waarmee ook bouwbedrijven te kampen hebben, ligt aan de basis. Ook hebben zij nog veel vragen over de financiële en praktische organisatie van het nieuwe plan van aanpak dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts eergisteren heeft gelanceerd.

Maar de bouwbedrijven zien de voordelen van het initiatief. Zo kunnen ervaren medewerkers hun vakkennis en expertise delen met de leerlingen en hun bouwbedrijf in de kijker zetten als een toekomstige werkgever.

Afgelopen woensdag heeft minister Weyts een nieuw plan van aanpak gelanceerd om het lerarentekort op te vangen. Het wordt als werknemer eenvoudiger om als gastleraar een aantal uur per week voor de klas bij te klussen of werkgevers kunnen hun medewerkers tijdens de werkuren makkelijker ‘uitlenen’ voor een lesopdracht. Embuild Vlaanderen heeft meteen gepeild naar de mening van de bouwbedrijven en kwam tot volgende verrassende resultaten.

11% van de aannemers kan de komende tijd arbeiders inzetten in het onderwijs, bij bedienden ligt dit percentage met 16% iets hoger. Frappant is dat bouwbedrijven met minder dan 5 werknemers het meest bereid zijn om een arbeider uit te lenen (16%). Bij bouwbedrijven met meer werknemers, zien we de bereidheid evenwel afnemen. Voor het uitlenen van bedienden zien we net het omgekeerde en is de bereidwilligheid het grootst bij bouwbedrijven met meer dan 50 werknemers. Bouwbedrijven hebben nog veel vragen over hoe het systeem er praktisch zal uitzien. Dat verklaart deels ook de terughoudendheid om op korte termijn de stap te zetten.

Maar de voornaamste reden van de terughoudendheid bij bouwbedrijven om medewerkers uit te lenen, is het nijpende personeelstekort in de eigen sector (67%). 25% van de bouwbedrijven vreest ook voor een te grote administratieve en organisatorische last. Slechts 8% geeft aan het systeem niet interessant te vinden. Bijkomende ondersteuning vanuit de overheid kan helpen om de administratieve en organisatorische last voor de bedrijven te beperken.

31% van de bouwbedrijven vindt dat het systeem zeker een meerwaarde biedt om de vakkennis en de expertise van ervaren medewerkers te delen met de leerlingen en de school. 23% ziet er een manier in om leerlingen te laten kennismaken met het bedrijf als toekomstige werkgever. 13% ziet het als een manier om een wisselwerking te stimuleren tussen de lokale bouwbedrijven en de scholen in de nabije omgeving. Maar slechts 5% gelooft dat dit het lerarentekort structureel zal oplossen.

“Embuild Vlaanderen staat achter het initiatief, maar we stellen vast dat er een optimaal administratief kader nodig is. We zijn blij dat heel wat bouwbedrijven de voordelen zien, maar de personeelstekorten blijken hen parten te spelen. Oudere, ervaren medewerkers kunnen met dit systeem hun beroepservaring valoriseren en als lesgever hun knowhow overbrengen naar de jongere generatie”, zegt Marc Dillen van Embuild Vlaanderen.

Amper 11% van bouwbedrijven kan een arbeider uitlenen aan het onderwijs

Amper 11% van bouwbedrijven kan een arbeider uitlenen aan het onderwijs


Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo