Nieuwbouw

Aannemers mogen vanaf 1 juni tot 20% grotere overheidsopdrachten uitvoeren

Aannemers mogen vanaf 1 juni tot 20% grotere overheidsopdrachten uitvoeren
Vanaf 1 juni 2024 nemen de maximumbedragen voor de uitvoering van werken binnen het kader van een overheidsopdracht met 20% toe. Embuild heeft er hard voor geknokt om ervoor te zorgen dat de sterk gestegen bouwkosten (zeker sinds corona en de oorlog in Oekraïne) voortaan dus ook in rekening zullen worden gebracht.

Een bouwonderneming die wil deelnemen aan een overheidsopdracht moet voldoen aan de voorwaarden inzake erkenning. Naast administratieve voorwaarden moeten ook de financiële draagkracht en de technische bekwaamheid bewezen worden. De werken worden, naargelang de kostprijs, ervan opgedeeld in 8 erkenningsklassen, vertrekkende van werken tot 135.000 euro (klasse 1) tot werken met een kostprijs van maximaal 5.330.000 euro (klasse 7). Voor werken boven dat bedrag geldt klasse 8.

Het probleem was dat deze bedragen voor de erkenningsklassen sinds 1991 niet meer verhoogd werden en dat terwijl de bouwkosten vooral de laatste jaren sterk toenamen. Concreet: een bedrijf dat in een bepaalde erkenningsklasse zat, kon door die gestegen kost vaak niet meer meedingen naar bepaalde werken omdat die zich in een hogere erkenningsklasse bevonden.

Embuild heeft vanaf 2023 bijzonder hard gewerkt aan dit dossier en is tevreden dat dit maandenlange werk nu uitmondt in een akkoord met alle betrokken overheden om de maximumbedragen van de werken die per erkenningsklasse mogen worden uitgevoerd vanaf 1 juni met 20% te verhogen. Concreet: een bedrijf van de eerste erkenningsklasse zal voortaan werken mogen uitvoeren tot 162.000 euro in plaats van 135.000 euro vandaag; een bedrijf in erkenningsklasse 7 zal voortaan werken mogen uitvoeren tot 6.396.000 euro in plaats van 5.330.000 nu. Ook voor de andere erkenningsklassen zullen bouw- en installatiebedrijven voortaan werken mogen uitvoeren tot 20% boven de limiet van die klasse.

Daardoor zullen bouw- en installatiebedrijven opnieuw kunnen deelnemen aan opdrachten die ze normaal aangingen, maar waarvoor ze door de gestegen bouwprijzen de laatste jaren niet meer in aanmerking kwamen. Dat is volgens Embuild niet meer dan logisch en daarom maakte de sectorfederatie van dit dossier een absolute prioriteit. De bevoegde instanties hebben de inwerkingtreding vastgelegd op datum van 1 juni 2024. Federaal minister van Economie Pierre-Yves Dermagne zal het Koninklijk Besluit hierover binnenkort laten publiceren.