Nieuwbouw

Aannemer Democo verkrijgt omgevingsvergunning voor basisschool Nieuw Zuid

Aannemer Democo verkrijgt omgevingsvergunning voor basisschool Nieuw Zuid
Aannemer Democo heeft van de Antwerpse dienst Omgevingsvergunningen een vergunning verkregen voor de school en buurtsporthal in de Jos Smolderenstraat op Nieuw Zuid. Weldra worden de ouders, schooldirectie en leerkrachten geïnformeerd over de plannen. Snel zal duidelijk worden wanneer de eerste werken kunnen starten. Het is de betrachting dat de nieuwe basisschool in september 2024 de deuren opent.

Intussen stellen Democo, AG Vespa en Stad Antwerpen alles in het werk om een consortium van verzekeringsmaatschappijen ervan te overtuigen een vergoeding uit te keren aan slachtoffers en nabestaanden van het ernstige werfongeval in juni 2021.

Aannemer Democo verkrijgt omgevingsvergunning voor basisschool Nieuw Zuid
Democo diende eind vorig jaar een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor een wederopbouw van de basisschool en de buurtsporthal. Na onderzoek en rijp beraad heeft de Antwerpse dienst Omgevingsvergunningen de aanvraag goedgekeurd.

Toelichting ouders, schooldirectie en leerkrachten

Concreet zal Democo de school wederopbouwen. Qua uitzicht zijn er weinig verschillen ten opzichte van de originele plannen. Het verhogen van de gemetste buitengevel met 30 centimeter - oftewel met één steenlaag, het versmallen van één raamgeheel en het vervangen van een kolom aan de rechterzuidgevel door 2 kolommen zijn het meest in het oog springend. Het gebouw zal ook aangepast worden aan de meest recente en geactualiseerde brandvoorschriften.

“We zijn ervan overtuigd dat we één van de veiligste scholen van het land zullen bouwen, zoniet dé veiligste. Dit is het resultaat van maandenlang zorgvuldig denk- en tekenwerk, met tal van checks en dubbelchecks. Samen met de Stad en de bouwheer lichten we weldra de schooldirectie, haar werknemers en de betrokken ouders in over de plannen die we naar voren schoven.”

Frederik Bijnens, algemeen directeur aannemer Democo


Aannemer Democo verkrijgt omgevingsvergunning voor basisschool Nieuw Zuid

Schadevergoedingen voor nabestaanden

Intussen stellen Democo, AG Vespa en Stad Antwerpen alles in het werk om een consortium van verzekeringsmaatschappijen ervan te overtuigen een vergoeding uit te keren aan slachtoffers en nabestaanden van het ernstige werfongeval in juni 2021. Op die manier kunnen slachtoffers en nabestaanden zo snel als mogelijk financieel worden geholpen, ook al is het vandaag nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak van het werfongeval is en wie er mogelijke verantwoordelijkheden draagt.

“Omdat deze situatie, zowel vanuit menselijk als vanuit ethisch oogpunt, moeilijk om dragen is voor de slachtoffers en hun nabestaanden, vraagt Democo, samen met AG Vespa en het Antwerpse stadsbestuur, aan de verzekeringsmaatschappijen om toch alvast een vergoeding aan hen uit te keren.”

Frederik Bijnens, algemeen directeur aannemer Democo


Over het gerechtelijk onderzoek zelf kan Democo niets kwijt. En dit in het belang van het onderzoek, dat lopende is. Democo kan alleen bevestigen dat het steeds zijn volledige samenwerking heeft verleend aan de onderzoekers en dat ook zal blijven doen.

Ook interessant