A2o-architecten en Ontwerpatelier winnen wedstrijd Luchtbal

  BE   3 februari 2012 Bron: A2o
A2o-architecten en Ontwerpatelier  winnen wedstrijd Luchtbal
A2o-architecten en Ontwerpatelier hebben de prijsvraag gewonnen voor het ontwerp van nieuwe appartementgebouwen voor de Antwerpse wijk Luchtbal. Luchtbal is een wijk in het noorden van het Antwerpen, gekneld tussen door de haven in het westen, het Albertkanaal in het zuiden, de Ring in het oosten en de A12 in het noorden. De wijk wordt gekenmerkt door het grote aandeel sociale woningbouw en de verschillende stedenbouwkundige oefeningen hiervan.

De organisatie van de appartementen rond een collectieve buitenruimte is het uitgangspunt voor het onderliggend plan. Met een harde buitenschil en zachte binnenschil vormt het gebouw een duidelijk herkenbare schakel in het stedenbouwkundige patroon van Luchtbal, naar analogie met de binnenpleinen in de bestaande tuinwijk.Te midden van dit bouwvolume ontstaat een nieuw soort ruimte; de ruimte van rust, lucht en ontspanning. Door de toevoeging van een aantal follyís aan deze ruimte ontstaat er voor de bewoners van verschillende leeftijden een collectieve tuin waarbinnen ieder zijn plekje vindt, met als hart het gemeenschapscentrum.

Het sociale leven op het binnenplein wordt niet enkel gestimuleerd door zijn doordachte inrichting, maar eveneens door het voorzien van de verschillende inkomzones van de appartementen langsheen het binnengebied. De op ongedwongen wijze ingeplante doorsteken tussen binnengebied en publiek domein genereren looplijnen doorheen het ganse terrein en waarborgen op die manier een optimale doorwaadbaarheid.Lees ook:

Verstuur
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Loxone
  • bouwinfo