Zelfregelende ventilatieroosters van Renson zijn EPB-conform

  BE   11 januari 2010 Bron: Renson
Renson®, trendsetter in ventilatie en zonwering, maakt bekend dat de INVISIVENT® eind 2009 als één van de eerste ventilatieroosters in de EPB-productgegevens databank werd gepubliceerd. Daardoor is steeds betrouwbare informatie over de EPB-waarden van het product beschikbaar. SYSTEEM C+® en de zelfregelende toevoerroosters dragen echter al langer het ATG-E label, wat zowel de kwaliteit als de EPB-conformiteit garandeert. De RENSON®-oplossingen voldoen dus aan de strenge vereisten van de EPB-regelgeving.

De energieprestatie-regelgeving (EPB) stelt strenge eisen op het vlak van isolatie, verwarming en ventilatie. De architect, EPB-verslaggever, bouwheer of eigenaar moet steeds de juiste informatie over de EPB-gegevens van de gebruikte bouwproducten kunnen verstrekken. Daarom werd de EPB-productgegevens databank (www.epbd.be) in het leven geroepen. Deze databank is een dienst van het Vlaams, Waals en Brussels Gewest om de gebruiker productgegevens in het kader van de EPB-aangifte aan te reiken. Daardoor moet de gebruiker zich niet voor ieder individueel productgegeven tot de fabrikant richten.

INVISIVENT® in EPB-productgegevens databank

De INVISIVENT® van RENSON® is één van de eerste ventilatieroosters die in de EPB-productgegevens databank werd opgenomen. Dit zelfregelend ventilatierooster kreeg immers op 29 oktober 2009 de officiële erkenning van het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) en werd op 17 december 2009 in de databank gepubliceerd. Deze erkenning verzekert de betrouwbaarheid van de productgegevens: nooit twijfel en discussie over de EPB-waarden en de EPB-conformiteit. Het houdt echter geenszins in dat de Gewesten een kwaliteitsoordeel vellen. De gebruiker heeft ook geen enkele verplichting om enkel met producten uit de databank te werken.

SYSTEEM C+® en de ventilatieroosters ATG-E erkend

SYSTEEM C+® en de zelfregelende ventilatieroosters van RENSON® voldoen echter al langer aan de strenge eisen van de EPB-regelgeving. Naar aanleiding van een gelijkwaardigheids-studie, uitgevoerd door het BUtgb (Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw), werd op 20 februari 2008 een ATG-E toegekend aan het vraaggestuurde RENSON® SYSTEEM C+®. Dit houdt in dat er op regelmatige tijdstippen productiecontroles worden uitgevoerd op de kwaliteit van alle onderdelen van het systeem, dus zowel op de RENSON® ventilatieroosters als op de mechanische afvoer van RENSON®. Deze erkenning is nog steeds van toepassing en betekent dat het systeem en de ventilatieroosters voldoen aan de strenge EPB-vereisten.

SYSTEEM C+® erkend door VEA & BIM

Bovendien is SYSTEEM C+® officieel erkend door het VEA (Vlaams Energieagentschap) sinds 22 februari 2008 en het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer) sinds 21 september 2009. Dit resulteert in een verlaging van het E-peil met 10 tot 12 E-punten. Opgelet: ENKEL de zelfregelende INVISIVENT® of andere RENSON® ventilatieroosters in klasse P3 of P4 (bijv. AR75) geven U dit voordeel.

Voor meer informatie: Vul onderstaand formulier in!

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo