Verwarming & Sanitair

Wordt 2019 het jaar van de definitieve doorbraak van de warmtepomp?

Wordt 2019 het jaar van de definitieve doorbraak van de warmtepomp?
Het consortium InfoWarmtePomp.be, een initiatief van de belangrijkste Belgische producenten en verdelers van warmtepompen, denkt - na de mooie groeicijfers van 2018 - dat 2019 wel eens het jaar van de definitieve doorbraak van deze technologie zou kunnen worden. Warmtepompen kunnen immers een belangrijke bijdrage leveren om de CO2-uitstoot drastisch te verlagen en het aandeel hernieuwbare energie significant te verhogen, waardoor we de Europese doelstellingen ter zake kunnen realiseren. Zowel voor de verwarming, voor de productie van warm water als voor de koeling van onze woningen is een warmtepomp de verstandigste keuze. Warmtepompen worden dan ook terecht door de drie gewesten in ons land gesubsidieerd.

Eerst isoleren, dan investeren in een warmtepomp

Woningen die vandaag worden gebouwd of grondig gerenoveerd, zullen er nog staan in 2050. Het is dan ook belangrijk dat deze woningen in de eerste plaats heel goed worden geïsoleerd en uitgerust met een efficiënt warmte-afgiftesysteem dat voor het gewenste comfortniveau kan zorgen. Een warmtepomp is daarvoor de beste optie. Wie nu een warmtepomp plaatst kan er zeker van zijn dat zijn woning aan alle huidige en toekomstige energievereisten voldoet en dus ook klaar is voor de toekomst. Warmtepompen helpen bovendien de CO2-uitstoot te verminderen, ze zijn dus ook op ecologisch vlak een verstandige keuze.

In de drie gewesten in België zijn er subsidies voor warmtepompen en een aantal gemeenten geeft een bijkomende premie. Dat heeft in 2018 geleid tot mooie groeicijfers van + 10%, zowel voor warmtepompen als voor warmtepompboilers. Nieuw in 2019 is dat Vlaanderen nu ook voor die warmtepompboilers een premie toekent.

Alle informatie hierover, en over de verschillende types warmtepompen, richtprijzen en nog veel meer vind je op InfoWarmtepomp.be.

Voor verwarming én sanitair warm water

Niet alleen verwarming, ook sanitair warm water is onmisbaar in onze woningen. Dat kan je makkelijk en ecologisch produceren met een warmtepomp, al dan niet in combinatie met thermische zonnecollectoren (een zonneboiler). Die kan zorgen voor de opwarming van het water in een buffervat, terwijl het verwarmingscircuit (vloerverwarming, ventilo-convectoren …) het warme water verdeelt naar de diverse ruimtes.

Voor de aanmaak van enkel warm water voor keuken, bad, douche… is een warmtepompboiler de beste oplossing. Die maakt gebruik van de restwarmte in onverwarmde ruimtes van de woning, van de afgevoerde warme lucht van het ventilatiesysteem, of wordt onttrokken uit de ruimte waar de boiler staat. Een warmtepompboiler verbruikt drie tot vier keer minder dan een elektrische boiler.

Er is een warmtepomp voor ieder huis, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie

Bij een goed geïsoleerde nieuwbouw is een warmtepomp altijd interessant. De isolatieschil zorgt ervoor dat de warmteverliezen beperkt zijn en je warmtepomp optimaal kan renderen.

Bij een renovatie zal je eerst en vooral extra moeten isoleren. Renovaties gebeuren dikwijls in stappen en dan kies je best voor een hybride systeem. Dat koppelt de technologie van de warmtepomp aan andere energiebronnen of -systemen (bijvoorbeeld een condensatieketel op gas). Afhankelijk van de buitentemperaturen zoekt het systeem steeds naar de oplossing met de laagste CO2-productie of het hoogste rendement. Tijdens het grootste deel van het verwarmingsseizoen is dat de warmtepomp.

Wordt 2019 het jaar van de definitieve doorbraak van de warmtepomp?

Ook voor koeling

De temperaturen liepen vorige zomer hoog op in ons land. Experts zijn het erover eens dat dat de volgende jaren nog vaker het geval zal zijn.
Als het te warm wordt in een woning, en de temperaturen buiten ook ’s nachts hoog blijven, volstaat het meestal niet om de ramen open of de ventilatie aan te zetten.
Afhankelijk van de gewenste temperatuur in huis, kan geopteerd worden voor verschillende systemen van passieve koeling (verfrissing van de woning) tot actieve koeling, waarbij de gewenste binnentemperatuur kan gekozen worden.

Minder CO2-uitstoot, meer hernieuwbare energie

De uitdagingen die op ons afkomen zijn niet min: Europa verplicht ons tegen 2030 (binnen 11 jaar) 40% minder CO2 uit te stoten en 32% meer hernieuwbare energie te produceren. Warmtepompen kunnen hierbij niet alleen een heel grote rol spelen, ze zijn zelfs de ideale sleuteloplossing, in combinatie met hernieuwbare elektriciteitsproductie.

Breng zeker een bezoek aan Paleis 12 van Batibouw

Tijdens Batibouw 2019 (de 60ste editie al), van donderdag 21 februari tot en met zondag 3 maart, vind je de belangrijkste producenten en verdelers van warmtepompen in Paleis 12. Let wel, de eerste twee dagen van deze beurs zijn voorbehouden voor professionelen.

Ook interessant