Woontoren in Hasselt legt vinger op de wonde

  BE   29 augustus 2017 Bron: Vlaamse Confederatie Bouw 1 375 keer gelezen
Woontoren in Hasselt legt vinger op de wonde
Verschillende dagbladen berichten over de woontoren in Hasselt die zou voorbehouden worden aan mensen jonger dan 32 jaar. Dit om een dergelijk woonproject voor die groep betaalbaar te houden. De Vlaamse Confederatie Bouw wijst op het belang van een adequaat aanbod aan flats en woningen om de prijzen van vastgoed niet op de spits te drijven. Zo kunnen betaalbaarheid en keuzevrijheid voor de Vlamingen gewaarborgd worden.
Ruimte om te wonen en te werken is niet onder één noemer te vatten. Maar varieert net naargelang de levensfase van een individu of van een gezin. Keuzevrijheid, op basis van de meest uiteenlopende beweegredenen, staat dan ook voorop.

Om die keuze te blijven garanderen en de vastgoedprijzen niet te laten ontsporen – tegen 2050 zullen er immers 550.00 gezinnen zijn bijgekomen – is het aan de overheid om een optimaal klimaat te creëren waarbinnen de bouwsector kwalitatieve voldoende, uiteenlopende woonprojecten kan verwezenlijken.

De beleidsintenties die vervat zitten in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zullen de betaalbaarheid verder onder druk zetten omdat het stagnerende aanbod de stijgende vraag niet kan volgen. Hoewel de Vlaming de afgelopen decennia kleiner is gaan bouwen, is de kostprijs toegenomen. De vergelijking met Wallonië is frappant, zeker voor wat betreft flats : terwijl in 1990 een nieuw appartement in Vlaanderen gemiddeld 123 m² groot was, is dit stelselmatig afgenomen tot een gemiddelde van 66 m² vorig jaar. In Wallonië zijn flats momenteel gemiddeld bijna 10 m² groter. De kostprijs ligt er gemiddeld evenwel lager.

Zie ook: Allereerste appartementsgebouw met leeftijdslimiet voor bewoners
Verstuur
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Loxone
  • bouwinfo