Energie

Voortaan één digitaal woon- en energieloket voor alle inwoners van de Kempen

Voortaan één digitaal woon- en energieloket voor alle inwoners van de Kempen
Gedeputeerde Kathleen Helsen (Kamp C) en Kris Vreys (IOK) © Provincie Antwerpen
Alle Kempense steden en gemeenten bundelen hun informatie en hun ondersteuningsaanbod over wonen, energie en duurzaam bouwen of verbouwen voortaan op één overzichtelijke website: www.duurzaamwonen.be. Het digitale loket is een initiatief van Kamp C (het provinciaal centrum voor duurzaamheid en innovatie in de bouw), IOK (de intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen), RiT (regio in transitie) en de Kempense energiehuizen. Het online platform biedt de gebruikers niet alleen objectieve informatie op maat van iedere stad of gemeente, ze kunnen online ook vragen stellen die door de medewerkers worden beantwoord. Het initiatief is in Vlaanderen enig in zijn soort.

Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, moeten we allemaal een tandje bijsteken. In de manier waarop we wonen en bouwen en omgaan met energie is nog veel winst te halen. Jammer genoeg zit informatie daarover vaak erg verspreid over het internet. Bovendien is die niet altijd even objectief. Voor een leek is het niet evident om door de bomen het bos te zien. Het digitale woon- en energieloket komt daaraan tegemoet.

Op www.duurzaamwonen.be tik je als inwoner van de Kempen de naam van jouw stad of gemeente in om alle beschikbare informatie van lokale en bovenlokale overheden op één plaats overzichtelijk aangeboden te krijgen: bijvoorbeeld voor welke premies je in aanmerking komt en hoe je die kunt aanvragen, of van welke adviezen of ondersteuning je gebruik kunt maken. Verder krijg je allerlei handige tips over huren en verhuren, zuinig watergebruik, ventileren, betaalbaar wonen, enzovoort. De aangeboden informatie wordt steeds up-to-date gehouden. Wie dan nog niet geholpen is, kan via de website ook vragen stellen aan een van de medewerkers. Die worden dan zo snel mogelijk beantwoord.

“Naast de grote gebruiksvriendelijkheid zijn er nog andere voordelen,” stelt gedeputeerde voor Wonen en voorzitter van Kamp C Kathleen Helsen. “Het digitale woon- en energieloket stelt ons ook in staat om goed te monitoren naar welke informatie de gebruikers op zoek gaan. Aan de hand van deze gegevens kunnen de lokale besturen hun dienstverlening nog verbeteren: bijvoorbeeld door extra aandacht te besteden aan veel gestelde vragen, door te focussen op bepaalde trends, gerichte communicatie te voeren of de backoffice voor bepaalde thema’s te versterken.”


Het digitale woon- en energieloket is zo opgebouwd dat de lokale besturen en energiehuizen het makkelijk in hun eigen web-omgeving kunnen integreren en hun eigen informatie vlot kunnen aanpassen. Medewerkers van het gemeentelijk woon- en energieloket kunnen het digitaal platform bovendien zelf gebruiken om vragen van inwoners voor te leggen. Op die manier bereikt de informatie ook de niet-digitale burger.

“Samen met de gemeenten, die dichtbij de burger staan, willen we een voortrekkersrol opnemen met dit unieke platform,” verklaart IOK-directeur Kris Vreys, “We zetten bewust in op de combinatie wonen en energie. Op deze manier kunnen inwoners met alle vragen over wonen en energie terecht op één platform en kan dit platform de informatie van zowel het Energiehuis als het Kempens Woonplatform van IOK verspreiden. Dit digitaal verlengstuk van de fysieke woon- en energieloketten in de gemeenten zelf is uniek in Vlaanderen en we zijn trots dat de Kempen hier de rol opneemt als proeftuin voor digitale innovatie.”


Primeur voor de Kempen

Als digitaal woon- en energieloket is www.duurzaamwonen.be in Vlaanderen uniek in zijn soort. In totaal wordt in deze realisatie 273.448 euro geïnvesteerd, voor 40% gesubsidieerd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO GTI Kempen). Naast Europa investeren ook de Vlaamse overheid, de provincie Antwerpen, Kamp C, IOK en de betrokken lokale besturen in dit initiatief.

“We starten met het digitale woon- en energieloket in de Kempen om het daarna uit te breiden naar de andere regio’s in de provincie Antwerpen,” besluit gedeputeerde Helsen. “De bedoeling is dat zo veel mogelijk inwoners effectief kiezen voor duurzame bouw-, woon- en energietechnieken. Dit willen we realiseren door op een laagdrempelige manier de meest adequate en neutrale informatie aan te bieden. Zo kan iedereen vlot aan de slag.”

Ook interessant